Inspirativne misli 51

Što više živimo u umu, to više ozbiljnih problema stvaramo sami sebi.

Šri Činmoj