Inspirativne misli 52

Bez odlučnosti uma, nema preobražaja života.

Šri Činmoj