Inspirativne misli 55

Svaka mračna situacija duboko u sebi ima sjajno rešenje.

Šri Činmoj