Inspirativne misli 56

Kada sam potpuno iskren, trudim se da svoj život spasem od samog sebe. Kada sam skroz neiskren, nadmeno se usuđujem da spasavam ceo svet.

Šri Činmoj