Inspirativne misli 5

U duhovnom životu, sumnja u sebe apsolutno je najgori neprijatelj.

Šri Činmoj