Stvarnost večnog Sada

 

Meditacija nije praksa bežanja. Kada se molimo, mi se trudimo da odozgo u sebe donesemo jednu višu stvarnost, ili da uđemo u višu stvarnost, koja će nas odvojiti od sveta patnje. Trudimo se da izbegnemo patnju sveta. Ali, kada meditiramo, ne pokušavamo da pobegnemo. Tragalac koji meditira je ratnik, božanski ratnik. On se suočava sa patnjom, neznanjem i tamom, i u samom životu i dahu patnje nastoji da uspostavi kraljevstvo Mudrost-Svetlosti...
Prava meditacija nas nikad ne prisiljava da uradimo nešto, da kažemo nešto ili da postanemo nešto. Vital prepun želja i um prepun želja su ono što ulazi u našu meditaciju i prisiljavaju nas da pokušamo da postignemo nešto. Ali, istinska meditacija nas nikad neće prisiljavati da uradimo nešto, da kažemo nešto ili da postanemo nešto, jer ona zna da sve mora da bude prirodno i spontano. Ona nam samo pomaže da radosno uđemo u tok duhovnog života...
Kako da meditiramo u tišini? To što ne pričamo, što ne koristimo spoljašnje reči, ne znači da meditiramo u tišini. Meditacija u tišini je potpuno drugačija. Kad počnemo da meditiramo u tišini, od samog početka osećamo dno mora koje je u nama i oko nas. Život aktivnosti, kretanja i nemira je na površini, ali duboko dole, u osnovi našeg ljudskog života, borave spokoj i tišina. Dakle, ili ćemo zamisliti to more tišine u sebi ili ćemo osetiti da i sami nismo ništa drugo do more spokoja.
Potom, kad počnemo da meditiramo, sigurno ćemo čuti Glas Boga i sigurno ćemo poslušati Glas Boga. Kad se naviknemo da slušamo Glas Boga, mi osećamo da ne postoji sutra. Ne postoji tako nešto kao što je budućnost, ne postoji čak ni nešto kao što je danas; sve je sada. Bog je sada; Njegova Vizija je sada. Večno Sada je jedina stvarnost. U večnom Sada mi rastemo i blistamo; u večnom Sada mi udovoljavamo Bogu, ispunjavamo Boga i postajemo savršeni Božiji instrumenti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Unutrašnji i spoljašnji mir"

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 7