Koliko je discipline potrebno za meditaciju

Pitanje: Koliko je discipline potrebno da bi se ovladalo meditacijom?
Šri Činmoj: Potrebna je sva disciplina koju čovek može da razvije u svom životu. Disciplina je kontinuiran proces. U tom procesu mi napredujemo. To zavisi od toga sa koliko iskrenosti je neko prihvatio duhovni život. Ako neko želi da postane potpuno savršen, onda mora potpuno da disciplinuje ne samo svoje telo, vital i um, već i čitav svoj život.

Ali, ukoliko želi da od života dobije samo nešto malo mira, onda ne mora da uspostavi tako potpunu samodisciplinu. To u potpunosti zavisi od toga koliko tragaocu treba od njegovog unutrašnjeg života. Što se tiče mog ostvarenja, na osnovu moje najviše spoznaje želim da kažem da sam radio veoma, veoma naporno na duhovnom putu. To je zaista dugotrajan, napotan put. Na njemu vam je neophodan život discipline. Sve zavisi od samodiscipline. Pomoću samodiscipline i samousavršavanja, postižemo ostvarenje Boga.

 

Izvor: Šri Činmoj, „Spoljašnji svet i unutrašnji svet“, Agni Press, NY, 1976.


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 9