Šta raditi kad dođu loše misli

Pitanje: Kada meditiram, potpuno sam miran, ali pošto nemam punu kontrolu nad mojim mislima, ponekad dođe negativna misao. Bojim se da loše sile ne iskoriste snagu moje meditacije u loše svrhe.

Šri Činmoj: Kada ti loša misao dođe tokom meditacije, pokušaj da osetiš da je ova misao beznačajna kao mrav. Loše misli ne mogu da koriste tvoju snagu ako osećaš da je snaga koju si primio od meditacije beskrajno jača od snage pogrešnih misli. Ponekad, kada nekom pogrešne misli dođu tokom meditacije, on oseća da je snaga pogrešne misli toliko moćna da ne pomaže čak i ako je on meditirao čitav sat, ili dva ili tri sata. Jedna loša misao, jedna obična misao dođe i on se oseća potpuno izgubljeno. Dva sata je meditirao krajnje iskreno i božanski, ali je pridao više značaja jednoj lošoj misli nego celokupnoj svojoj meditaciji. To je glupo. Tragalac ne treba da pridaje nikakvu važnost pogrešnim mislima u tom trenutku.
Onog trenutka kad uspemo da prestanemo da obraćamo pažnju na loše misli, loše misli neće imati snagu. Ali, obično se mi njih strašno bojimo. Zadržavamo se na njima i mislimo da će nas one uništiti. Time što mislimo na njih, time što ih se bojimo, mi im dajemo snagu. Zato, nemoj da se bojiš. Ti si gospodar u svojoj kući. Ti meditiraš u sopstvenoj svesti i neko kuca na tvoja vrata. Ako ne obraćaš pažnju, kako će se on usuditi da uđe? Kada meditiraš, jednostavno ne smeš da otvaraš vrata ovim pogrešnim mislima. I u slučaju da su one ušle pre nego što si postao svestan, šta ćeš da uradiš? I ponovo, nećeš obraćati nikakvu pažnju na njih.
Loše misli su užasno ljubomorne na božanske misli. Loše misli dolaze da nas napadnu i odnesu naša božanska osećanja, božanske misli, božansku snagu. Ali, kada usmerimo svu pažnju na božanske misli, božanska osećanja, božansku snagu, u mnogim slučajevima loše misli jednostavno odlaze. „Za nas ovde nema mesta. On ne mari za nas“, misle one. Loše misli takođe imaju svoj ponos. Ako ti ne mariš za njih, ni one ne mare za tebe.
Hteo bih da kažem još nešto u pogledu ovog pitanja. Pre mnogo godina, jedan učenik je pitao svog Gurua šta da radi kada emotivne misli, misli iz nižeg vitala, seksualne misli uđu u njega tokom najviše meditacije. Učitelj je odgovorio: „Odmah prestani da meditiraš. Kada loše misli dođu tokom intenzivne meditacije, one će dobiti intenzitet od tvoje meditacije i postati veoma moćne sile. Zato je tada bolje prekinuti meditaciju“.
Ako neko želi, može da proba na ovaj način. Ali, ja bih hteo da posavetujem moje učenike o još jednom pristupu. Kada vam loše misli dođu tokom meditacije, možete odmah pokušati da se prisetite jednog od vaših najslađih ili najviših božanskih iskustava. Uđite u vaše sopstveno iskustvo koje ste imali pre dva dana ili pre dvadeset godina i pokušajte da ga unesete u vašu mentalnu svest. Kada potpuno utonete u vaše iskustvo, videćete da će vas emotivne ili vitalne misli napustiti, jer će u vašoj svesti biti najviša, najdublja, najčistija ekstaza. Božansko Blaženstvo je beskrajno moćnije od moći zadovoljstva. Kada pozovete, ili prizovete, ili pokušate da se prisetite jednog od vaših božanskih iskustava, unutrašnje blaženstvo, ili ekstaza, izlazi na površinu. Tada ispijate nektar-blaženstvo vašeg sopstvenog duhovnog iskustva, koje je beskrajno jače od vaših nižih, vitalnih sila. Na ovaj način možete da rešite problem a da ne prekidate meditaciju.

 

Izvor: Šri Činmoj, “Pometnja uma i prosvetljenje srca”
 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 10