Dva puta ka ostvarenju

Molitva i meditacija su kao dva puta. Molitva je uvek za naše sopstveno dobro, za naš sopstveni život, za naše bliske i drage u našem sopstvenom malom svetu. Ako se dobro molimo, Bog će nam dati dva krila da letimo uvis. Ali, meditacija je za čitav svet. Kad dobro meditiramo, mi osećamo jedinstvo sa našom sopstvenom proširenom stvarnošću. Ako možemo da sledimo put meditacije, mi smo ratnici-junaci. Tad na svojim ogromnim ramenima možemo da nosimo teret čitavog čovečanstva. Kad ispunimo svoj život meditacije, mi ispunjavamo ne samo Boga, već i sebe i čitav svet.

Onima koji žele da ostvare najviše ja uvek kažem da je meditacija od prevashodnog značaja. Ali, bilo je svetaca na Zapadu koji su ostvarili Boga samo kroz molitvu. Oni nisu znali za pojam meditacije. Međutim, intenzitet njihovih molitvi i njihova težnja odneli su ih u svet meditacije i izvan njega. Oba pristupa su delotvorna. Kad se molimo, mi se penjemo ka Bogu; kad meditiramo, Bog silazi ka nama. Na kraju rezultat može da bude isti.
 

Izvor: "Meditacija", Šri Činmoj


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 18