Važno je moliti se za dobre stvari

Pitanje: Ja nisam siguran da molitva ima nekog smisla. Ako je naš cilj da se predamo - kao što je Hrist rekao: „Neka bude Volja Tvoja“ - zašto bismo od Boga tražili da bilo šta učini?

Šri Činmoj: Zar je zločin tražiti dobre stvari, a ne loše stvari? Možeš da se moliš Bogu: „Učini me najboljim učenikom mog Gurua“. Ja ne mislim da ćeš ti tražiti od Boga da ti da deset automobila! Uvek moramo da dobro odaberemo. Moliti se za dobre stvari uopšte nije loše: „Bože, daj mi mir, daj mi radost, daj mi ljubav“. Potom ćemo reći: „Bože, od Tebe zavisi da li ćeš mi te stvari dati danas ili sutra, za deset dana ili za dvadeset godina“. Bog će biti srećan što od Njega tražimo mir. Potom će doći dan kad ćemo imati mir, ljubav i svetlost u veoma velikoj meri. U tom trenutku, mi ćemo početi da govorimo Bogu: „Daj mi šta god Ti želiš da mi daš. Učini šta god Ti želiš da učiniš sa mojim životom“.
Neophodno je da budeš aktivan i dinamičan iznutra isto kao i spolja. Kad jednom dobiješ nešto svetlosti od Boga, možeš da kažeš: „Neka bude Tvoja Volja“. Kad jednom svoju predaju učiniš potpunom, ne moraš da kažeš: „Daj mi to, daj mi ono“. Ali, da bi svoju predaju učinio potpunom, najpre moraš da se moliš Bogu i meditiraš na Boga. Samo snagom svoje molitve i meditacije bićeš u stanju da postaneš jedno sa Božjom Voljom. Ako se ne moliš i ne meditiraš, bićeš jednostavno lenj. Valjaćeš se u zadovoljstvima lenjosti i reći: „O, Bog će sve učiniti za mene“. Zašto bi Bog bilo šta učinio za lenje tragaoce? Zato, moraš da izabereš želiš li svetlost ili tamu. Mi smo već u tami, ali ako ne stremimo ka svetlosti, onda ćemo ostati u tami.
Hrist je rekao: „Neka bude Volja Tvoja“. Ali, pre nego što je izgovorio ovu besmrtnu rečenicu, on se molio, meditirao, učinio je sve. Tada je rekao: „Sad sve zavisi od Tebe“. U suprotnom, kakva je razlika između tragalaca za Bogom i ljudi na ulici? Ako predaja znači da ne činimo ništa govoreći: „Neka bude Tvoja Volja“, onda su ulične skitnice koje piju i puše već ostvarile predaju! Treba li Bogu takva predaja? Ne! Uvek moramo da se molimo za dobre stvari: „Molim te, Bože, daj mi mir, daj mi svetlost, daj mi radost, daj mi božansku ljubav“. Tada ćemo čekati na Božji Čas, kada će On ispuniti naše snežnobele molitve.
Uvek se moli i meditiraj. Molitva je mnogo lakša nego meditacija. A opet, dok se moliš da ti Bog da nešto dobro, tvoj um možda neće biti tu, ili tvoje srce neće biti tu. Možda ćeš se moliti kao papagaj. Ali, ako meditiraš, moraš da budeš ozbiljan. Tada nećeš dozvoliti da dođe nikakva misao. Sve mora da bude tiho i mirno. Inače, kakva bi to bila meditacija? Meditacija je mnogo teža od molitve, ali molitva je potrebna.
Teškoća sa molitvom je u tome što ako ne postigneš rezultat, možeš da se razočaraš i počneš da se duriš. Ali, kad meditiraš i kad učiniš svoj um mirnim i tihim, onda stičeš ogroman mir. Tada ne moraš da brineš o tome šta očekuješ od svoje meditacije. Kad svoj um učiniš tihim i mirnim, iako možda nisi postigao stvar koju želiš, sama činjenica da si svoj um učinio tihim i mirnim daje ti ogromnu radost i mir. To je trenutna unutrašnja dobrobit.
Mi možemo da se molimo dva dana ili dva meseca ili deset godina za nešto, ali ako naša molitva ne bude uslišena, možemo postati razočarani i zgađeni. Možemo osetiti da Bog ne sluša naše molitve. Mi moramo da znamo da nas ponekad Bog proverava kad se molimo za nešto. Ako se molimo Bogu: „Bože, molim te, ukloni moj bol u kolenu“, Bog nas proverava da vidi da li Ga zaista volimo ili ne. Tad Bog može da uveća naš bol da bi video koliko Ga duboko volimo. Ako zaista volimo Boga, mi nećemo reći: „Bože, kako to da si tako okrutan prema meni?“ Umesto toga ćemo reći: „O, Bože, ja sam Ti se molio da umanjiš moj bol, a Ti si ga uvećao. To je Tvoja stvar. Molio sam se za pravu stvar, da umanjiš moj bol, ali ako od mene želiš da dokažem da Te zaista volim, onda ga uvećaj, uvećaj ga koliko god hoćeš“.
 

 

Izvor: "Šri Činmoj odgovara"; deo 14