da li je bolja jutarnja meditacija

Pitanje: Ako meditiramo uveče ili u neko drugo doba dana, da li je to podjednako korisno kao meditacija rano ujutro?
Šri Činmoj: Neki od vas meditiraju uveče umesto ujutru. Kažete da je uveče meditacija duboka i potpuna. Ne poričem to, samo želim da kažem da verujem da se po jutru dan poznaje. Nekad jutro može biti oblačno, pa se kasnije pojavi sunce, ali obično ako je jutro vedro, onda je ceo dan vedar. Pa ako počnete svoj duhovni život rano ujutro, onda ćeš ići veoma brzo. Ako ste vrlo umorni i iscrpljeni zato što ste kasno legao u krevet, moj izričit zahtev svakome od vas je da ustanete u svoje određeno vreme ujutro i meditirate i da se onda vratite u krevet i da se ponovo družite sa snom. Ali molim vas da meditirate svako jutro redovno i tačno na vreme. Neki od vas meditiraju u pauzi za ručak ili u kancelariji u toku pauze za kafu. To je izvanredno. Ali molim vas da obavite i jutarnju meditaciju. Kad jednom obavite jutarnju praksu kako treba, onda ćete automatski biti u stanju da tečete prema moru kao reka. Osetite ujutro da ste reka. Sama priroda reke je da teče i da se ulije u okean. Ovde je Svevišnji taj okean.
Po meni, svaki tragalac je čudo, jer je taj isti pojedinac mogao ostati u neznanju. Od svih bezbrojnih ljudi, baš vi ustajete rano ujutro i vapite za Bogom, dok vaši rođaci i prijatelji još uvek spavaju u svetu neznanja. Ako vi niste najveće čudo, onda ko jeste? Od milijardi ljudi na svijetu, vi želite da ostvariš Boga i vi se budite i molite se. Mogli ste se lako pridružiti svojim prijateljima i komšijama koji još uvek spavaju, ali vi ste ustali da bi ste se molili i meditirali.