da li je bolje čekati

Pitanje: Dok naša prijemčivost ne postane savršena, i ne znamo koja je prava stvar koju treba da učinimo, izgleda mi da se određeno vreme, neizbežno, mora provesti ne čineći ništa umesto da pravimo greške. Da li se slažeš?

Šri Činmoj: Kategorički se ne slažem. Moramo da se krećemo kao slon - ali ne kao pobesneli slon. Slon ide na jednu stranu i udara u zid; povređen je. On ide na drugu stranu i udara u drugi zid; ponovo je povređen. Potom, nakon nekog vremena, slon nalazi drugi put; tu će biti široko otvorena vrata, i slon će izići napolje. Ali, ako slon samo stoji mirno čekajući da se zidovi sklone, on nikad neće biti slobodan.
Ako plivač čeka da se veliki mali talasi smire pre nego što skoči u okean, onda će čekati zauvek. Deset metara pred sobom videće ogroman talas i čekati da se on smiri. Potom će videti kako sa dvadeset metara dolazi drugi talas. Slično tome, to će ići sve dalje. Ako želite da čekate na pravi trenutak, taj pravi trenutak nikad neće doći - nikad!
Bolje je da milion puta pogrešimo dok tražimo svetlost nego da ostanemo nepokretni. Dok pravite greške, vi uopšte niste zadovoljni. Ali, Bog je krajnje zadovoljan vama, jer ulažete taj napor. Vi niste dovoljno mudri da znate kojim putem da krenete da stignete do svetlosti. Ali, vaša spremnost, vaša voljnost i revnost da stignete do cilja nesumnjivo udovoljava Bogu.
Morate da počnete svoje putovanje bez obzira koliko ste nesavršeni. Čak i ako ne možete da pravilno hodate i možete jedino da puzite, ne oklevajte. Vi ćete reći: "Hajde da sačekam dok ne budem mogao da sprintam; zapravo, hajde da čekam dok ne postanem najveći sprinter na svetu." Ali, taj dan nikad neće doći. Vi morate da idete najbrže, ali samo u skladu sa svojom prijemčivošću. A vaša prijemčivost će se uvećati samo ako krenete. U ovom trenutku možete samo da puzite. Ali, ako počnete da puzite, Bog će vam dati sposobnost da ustanete. Možda ćete se mnogo puta saplesti i pasti. Ali, kao malo dete, ako nastavite da ustajete i pokušavate da hodate, na kraju ćete naučiti da hodate. A potom, ako težite da idete još brže - da trčite prema svom cilju - Bog će vam takođe dati i tu sposobnost. Ako, međutim, samo sedite i čekate dok ne postanete najveći trkač na svetu, nikad nećete početi svoje putovanje.
Prijemčivost dolazi od stalnog toka suza za Bogom. Nema drugog načina da se stvori ili razvije prijemčivost. Mora da postoji stalni tok suza iz vašeg srca za Bogom. Samo tada možete imati prijemčivost. Ali, ako ne činite ništa, samo čekate da prijemčivost dođe, onda prijemčivost neće nikad, nikad doći.
Zato je bolje da se počne baš ovog trenutka. Ne mislite o stanju svog tela, uma i vitala. Mislite samo na svoju spremnost, voljnost i revnost. Vaša spremnost, voljnost i revnost stvoriće prijemčivost. Bog će vam dati prijemčivost u skladu sa vašom spremnošću, voljnošću i renošću.
Zato se ne slažem sa tvojom teorijom da je bolje da se čeka. Svaki dan u kome čekaš je dan neuspeha. Ali, ako počneš svoje putovanje, onda će svaki sat i svaki trenutak uvećavati uspeh i napredak tvog duhovnog života.
 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 3