da li je čistota potrebna da bismo težili

 

Pitanje: Kakav je odnos između težnje i čistote?

Šri Činmoj: Ako kažete da morate postati potpuno čisti da biste počeli da težite, onda moram reći da taj dan nikad neće svanuti. Ako treba da postanete sto posto čisti i čedni, onda ćete morati večno čekati. Tačno je da se mora biti pročišćen do izvesne mere. U suprotnom bi se sve pokvarilo kad Božanska Moć uđe u nas, jer bi stvorila veću pometnju nego radost. Ne bi bilo Stvaranja, božanskog Stvaranja. Ali težnja i pročišćenje moraju ići zajedno. Ako težite, onda se vaša priroda pročišćava, a ako se vaša priroda pročišćava, onda će vaša težnja biti intenzivnija, dostići će maksimum. Znači, niko nije savršen. Niko se ne usuđuje da kaže da će početi da meditira tek nakon što postigne savršenstvo svoje prirode. Kakva korist od meditacije i koncentracije ako smo već savršeni? Čednost i čistota dolaze samo od unutrašnje težnje i moraju ići uporedo. Jedno upotpunjuje drugo, jedno ispunjava drugo.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Značaj osmeha"

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 6