da li je učitelj neophodan

Pitanje: Mora li čovek da ima duhovnog učitelja da bi živeo duhovni život?
Šri Činmoj: Duhovni učitelj je od vrhunske važnosti za svakog ko hoće da živi duhovni život. Kao što znate, u našem spoljašnjem životu neophodan nam je učitelj, bez obzira šta hoćemo da naučimo. Ako hoćemo da naučimo da plivamo, da plešemo ili da sviramo neki muzički instrument, potreban nam je učitelj na neko vreme. Ovo je univerzitet. Ovde svi studenti uče pod vođstvom profesora. I profesori se nekad morali da uče. I oni sami su bili studenti. Sada su u mogućnosti da predaju, a studenti uče od njih. Uskoro će i sadašnji studenti početi da podučavaju. Dakle, čovek ne mora da celog života uči od učitelja. Uči se petnaest ili dvadeset godina. Potom student stekne master ili doktorat pa i sam počinje da podučava. U duhovnom životu, čovek treba da nauči da se koncentriše i meditira. Taj predmet takođe mora da nauči od nekoga – od duhovnog Učitelja. Kad neko nauči da meditira i stekne unutrašnje znanje, unutrašnje prosvetljenje, on će biti u stanju da konstantno komunicira sa Bogom. Tada mu Učitelj više nije neophodan.
Duhovni Učitelj se ne ponaša kao običan učitelj ili profesor. To će reći, učitelj ili profesor će vas pustiti da prođete na ispitu ili oboriti u skladu sa radom koji ste napisali. Ako ste ga uradili dobro, on će vam dati visoku ocenu. Ako ste uradili loše, oboriće vas. Ali, duhovni Učitelj deluje kao privatni profesor. On vam svesrdno i bezrezervno pomaže da položite ispit. Koji ispit? Ispit je da se preplovi more neznanja. Sam duhovni Učitelj je preplovio more neznanja a sad uči tragaoce koji teže, učenike i sledbenike, kako da i oni preplove more neznanja.
Dakle, svakome je potreban učitelj. Potom, kad neko stekne sopstveno prosvetljenje, učitelj mu više nije potreban. Ali, možda ćete pitati, ko je bio učitelj prvom bogoostvarenom čoveku? Istina, on nije imao ljudskog učitelja. Ali, većina, ako ne i sve bogoostvarene duše imale su učitelja na tri godine, deset godina, dvadeset ili četrdeset godina. Posebno u početku aspirant mora da ima učitelja. U suprotnom, biće strašno zbunjen. On može da doživi visoka, uzdižuća iskustva, ali neće biti u stanju da prida odgovarajući značaj sopstvenim iskustvima. Ispričaće svoja visoka iskustva prijateljima i bliskim osobama, a oni će reći: „Sve su to tvoje mentalne halucinacije. Zaboravi na duhovni život“. I onda, ako veruje svojim prijateljima, on će bataliti svoj duhovni život. Ali, ako aspirant pođe duhovnom Učitelju, Učitelj će ga ohrabriti i dati mu pravo objašnjenje njegovih značajnih iskustava. A sa druge strane, ako je tragalac na pogrešnom putu ili u svojoj meditaciji ili koncentraciji radi nešto pogrešno, Učitelj će moći da ga ispravi.

(Pitanje postavljeno na Glazgovskom univerzitetu, 2. decembra 1970)
 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 8