da li koristiti sat

Pitanje: Da li treba da pokušamo da se probudimo spontano da bismo meditirali ili treba da navijemo sat?
Šri Činmoj: Trebalo bi da koristite sat. Da biste dobili specijalnu Milost koja bi vas budila, morali biste da budete jogin. Ali molim vas, dok meditirate, nemojte držati sat pred sobom u svakom trenutku. Neki učenici imaju takvu tendenciju jer znaju da moraju da se spreme za školu. Ali ako stvarno želite da duševno meditirate, samo zaronite duboko unutra. Istina, nećete uću u nirvanu, ali dok meditirate, vi udovoljavate Svevišnjem, pa će vas On će učiniti svesnim činjenice da je npr. vreme za školu. Ako stvarno meditirate, On će to uraditi. Ali ako ste samo u zemlji mašte, ako sanjarite, ako traćite svoje dragoceno vreme, to onda neće biti Njegova odgovornost.