da li meditaciju treba razumeti

Pitanje: Kako da razumemo šta je meditacija – priroda meditacije?
Šri Činmoj: Na samom početku, hteo bih da Vam kažem da meditacija nije nešto što treba razumeti. Mi razumemo neku stvar pomoću našeg uma. Ali, pravu meditaciju obavljamo našim srcem, našom dušom. Nama je veoma teško da slobodno pristupimo duši, ali bar možemo da osetimo prisustvo svoga srca. Zato ćemo nastojati da meditiramo duboko u svom srcu. Srce oseća; srce ne misli. Kad se radi o razumevanju nečega, mi koristimo um. Ali, čista meditacija daleko prevazilazi oblast uma.
U našoj meditaciji nastojimo da postignemo nerazdvojno jedinstvo sa našim Unutrašnjim Pilotom, Svevišnjim. Svi mi verujemo da postoji Tvorac, osim ako nismo ateisti. Ako verujemo da Bog postoji, onda treba da odemo i korak dalje. Pokušaćemo da Ga vidimo oči u oči. Pokušaćemo da komuniciramo sa Njim. Pokušaćemo da steknemo slobodan pristup Njegovoj unutrašnjoj stvarnosti. Meditacija je način da uspostavimo komunikaciju sa Bogom, na jedan veoma savršen način.

 

(Odlomak intervjua koji je Šri Činmoj dao za emisiju „Long Ajlend spektrum“ sa voditeljem Džoelom Martinom, emitovanog 21. maja 1977)