da li napredujemo

Pitanje: Kako neko ko je nov u meditaciji može da odredi da li se njegova svest uspinje, da li je stabilna ili opada?

Šri Činmoj: Početnik u meditaciji lako može da razlikuje da li se njegova svest uspinje, da li je stabilna ili opada. Ako oseća čistotu u svom srcu, u čitavom svom biću, onda je njegova svest stabilna. Ako oseća iskrenost, njegova svest se uspinje. Ali, ako počne da sumnja u ono što oseća ili posmatra, tad njegova svest opada.
 

Izvor: Šri Činmoj, "Onostrano u nama"


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 12