kako cveće pomaže u meditaciji

Pitanje: Kako cveće može da nam pomogne u meditaciji?
Šri Činmoj: Kad stavite cvet na oltar, nastojte da osetite da vas taj cvet podseća na vaše srce, koje biste hteli da bude lepo kao taj cvet. Svoje srce ne možete da vidite, ali možete da pogledate cvet i kažete: „Kako bih voleo da moje srce bude lepo kao taj cvet!“
Potom nastojte da osetite da taj cvet koji ste stavili na oltar diše, isto kao što vaše srce udiše životni dah. Povežite svoje srce-cvet i taj cvet spolja. Dok gledate cvet na oltaru, osetite da vaš dah ulazi u njega. Onda, opet, osetite da je taj cvet ušao u vaše srce i da tu diše. Vaše srce-cvet i cvet koji ste postavili na oltar idu napred-nazad, stalno se smenjuju. Cvet koji je na oltaru ulazi u vaše srce, i opet izlazi napolje da bi bio na oltaru.
Ako to možete da uradite tokom meditacije, vaše srce će postati čistije od najčistijeg i bićete u stanju da upijete Božiju Samilost, Ljubav, Blagoslove – sve što On želi da vam da – u izobilju, zato što je vaše srce potpuno spremno da prima.
Kad vidimo nešto svojim očima, možemo da to i postanemo. Kad nešto postanemo, onda to možemo i da vidimo. Ali, daleko je lakše da najpre vidimo nešto svojim očima pa da onda zamislimo da postajemo to isto na unutrašnjem planu.