kako da budemo kao deca

 

Pitanje: Kako da budem u duhu kao dete?
Šri Činmoj: U spoljašnjem životu vidimo, kad deda razgovara sa svojim unucima, ako je mudar, da on u stvari postane dete. On zna da će samo ako se bude ponašao kao dete moći pružiti deci zadovoljstvo i da će tako od njih dobiti zadovoljstvo. Treba da osetimo da je Sam Bog Božansko Dete koje se igra sa nama. Dete je spremno da se igra dvadeset četiri sata dnevno. I mi treba da postanemo kao deca da bismo se igrali sa Bogom.
Ako momak od devetnaest godina nema sposobnost da primi nešto od sveta ili da ponudi nešto svetu, ako ostane izdvojen, ako ga nije briga za svet i ako oseća mu ne treba ništa od sveta, onda je on devedeset devet godina star u svom duhu. U drugu ruku, ako neko od devedeset devet godina želi da uči unutrašnji jezik, jezik božanske ljubavi, jezik božanskog mira, jezik unutrašnje mudrosti, jezik unutrašnje Svetlosti, onda je on kao dete u duhu. Ali ako samo želi informacije od sveta, to mu uopšte neće duhovno pomoći, jer je ta vrsta informacija poslana iz uma i primljena umom. I ako neko živi u umu, nikad neće biti u stanju da se ponaša kao dete. Ko se ne može ponašati kao dete? Onaj ko se više brine za intelekt nego za srce. Onaj koji se više brine za spoljašnja nego za unutrašnja dostignuća. Onaj koji se više brine za društvenu okolinu nego za Boga u sebi.
Ako stvarno želiš da postaneš kao dete, onda je neophodno da osećaš da postoji neko ko stalno misli na tebe. Treba da osetiš da je tu neko ko ne samo da misli na tebe i meditira na tebe, već je i preuzeo odgovornost za tebe. Dete uvek oseća da njegova majka ili otac brinu o njemu. Stalno oseća da postoji zaštita, da postoji vođstvo, da postoji pomoć. Pa je normalno da oseća sigurnost u svom životu. Dete se potpuno može osloniti na svoje roditelje zbog svog dečijeg srca. Pošto je uvek u srcu, oseća da nema potrebe koju njegovi roditelji ne mogu ispuniti. Da živi u umu, odmah bi pomislilo: „O možda moj otac neće moći ovo uraditi. Možda moja majka neće biti tu da mi pomogne“. Onda bi postalo prestrašeno. Postalo bi sumnjičavo i zabrinuto. U duhovnom životu, bez obzira koliko ti je godina, neophodno je da osećaš da postoji neko sa beskonačno više svetlosti mudrosti, neko ko stalno misli na tebe, sa ljubavlju.
Učenik je uvek dete u prisustvu svoga učitelja, bez obzira koliko je star ili obrazovan. Uvek moramo osećati da učimo. U duhovnom životu učimo sve, svakog dana, svakog sata, svakog minuta, svakog sekunda, od našeg oca, Boga. Ako neprestano imamo osećaj da učimo u unutrašnjem svetovima, nema kraja našem primanju i dostizanju Božje Božanstvenosti. Možemo postati u duhu kao dete kad znamo da postoji nešto da se nauči i da je tu Bog koji će nas naučiti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Životna potraga i samootkrovenje"