kako da kontrolišemo um

Pitanje: Kako da kontrolišemo um?
Šri Činmoj: Molim vas, pokušajte da zamislite lotos u svome srcu. Potom pokušajte da zamislite da ne samo da je lotos u vašem srcu, nego da je i samo vaše srce lotos. Kad pogledate taj lotos ili ga zamislite, nastojte da duboko zaronite u lepotu lotosa. To je vaše sopstveno srce-lotos. Tad vaš um neće imati kada da luta.
Kad uđete u neki vrt, vi gledate cveće i uživate u njegovoj lepoti i mirisu. Tad ne obraćate pažnju ni na šta drugo. Nemate misli. Jedino uživate u iskustvu koje vam nudi to cveće.
Slično tome, pokušajte da se zadubite u lotos koji je u vašem srcu. Potom će doći dan kad ćete uvideti da taj lotos uopšte nije cvet – to je samo vaše srce, koje je puno lepote i mirisa. Ako počnete da cenite lepotu i miris sopstvenog srca, onda vaš um neće imati vremena da misli ni na šta drugo.
Sve zavisi od toga gde usmerimo svoju pažnju. Kad obratite svu svoju pažnju na predmet koji proučavate, bilo da je to matematika ili neki drugi predmet, vi se veoma duboko udubite u to. Kada nismo udubljeni u nešto, onda naš um luta tamo-amo. Kad neki sportista trči, ima li on vremena da misli? Ne, njegov cilj je samo da što pre stigne do linije cilja. Sada, kada ste ušli u duhovni život, vaš cilj je jedino da ostanete u svom srcu. Ko može da vas spreči da ostanete u sobi svoga srca? Mnogo godina, možda i vekova, živeli ste u sobi svoga uma. Zato ne poznajete sobu svoga srca. Ali, kad jednom počnemo da živimo u sobi srca i kad svu pažnju usmerimo na sobu srca, možemo da zaboravimo na onu drugu sobu. Eto kako možemo uvek da budemo u srcu i molimo se Bogu, meditiramo na Boga i postanemo Božiji odabrani instrumenti.