kako dovesti um u srce

Pitanje: Ako smo već odlučili da izaberemo ovaj put, onda je pitanje kako dovesti um u srce.

Šri Činmoj: To nije teško. Razmišljaj o svom umu kao o trogodišnjem detetu koje te ne sluša. Hteo bi da dovedeš dete u salu za meditaciju gde se ti moliš i meditiraš, ali dete želi da ostane na verandi. Tad naprosto uzmeš dete i dovedeš ga u salu za meditaciju.
Prvih nekoliko dana će dete govoriti: „O, ne želim da idem“. Ali kasnije će dete početi da se raduje što je s tobom kraj oltara. U početku je um nevoljan da sluša naredbe srca, ali na kraju shvati da stiče najveću radost sledeći srce.
Postoje dva načina kako da postupamo sa umom. Jedan način je da držiš um potpuno po strani. Drugi način je da dovedeš um u srce da bi on mogao da meditira kao i ostali članovi porodice. Ako želiš da dovedeš um u srce, u početku moraš da ga teraš. Ako dete ne želi da pije mleko, onda ga roditelji moraju naterati da pije. U suprotnom će patiti od pothranjenosti i razboleti se. Dok je dete malo, ono ne poštuje to što roditelji rade za njega. Ali kad odraste, reći će: „Moji roditelji su bili u pravu. Zato što su me terali da jedem kako treba, danas sam jak i zdrav“.
Ako je tvoj um neposlušan i ne pokorava se kad mu kažeš šta je dobro za njega, ne bi trebalo da odustaneš. Ako roditelji vole dete, onda mu neće dozvoliti da uradi nešto što je štetno. Majka neće stajati sa strane i pustiti da dete pati zato što je dete neposlušno. Ako je tigar na ulici, majka neće dozvoliti detetu da tamo ide i da ga on rastrgne. Ne, majka će držati dete unutar vrta srca, gde je savršeno sigurno.


Izvor: Šri Činmoj, "Samilosna ruka Gospoda Bude"