kako izbeći da se zavaravamo

Pitanje: Kako se može izbeći samozavaravanje?

Šri Činmoj: Prvo što treba da znamo je šta smo postigli samozavaravanjem. Nismo postigli ništa. Baš suprotno, jedino što smo uradili je to da smo svesno doveli to razaranja unutar sebe. Kad god se zavaravamo, pošto smo samo mi uključeni u to, naš obični život možda oseća da nikoga nije briga za to. Kad sami sebe zavaravamo, nema nikoga okolo da to vidi. Ali Boga je briga i Bog vidi, Božansko u nama, stvarno u nama, se brine i posmatra. Kad ono što je stvarno u nama vidi naše samozavaravanje, ono gubi svoju snagu. Što se više zavaravamo, to smo slabiji. Kad jednom shvatimo koliko gubimo samozavaravanjem, onda ćemo spremno nastojati da ga izbegnemo. Najbolji način da se izbegne samozavaravanje je da se svesno i neprestano prihvati da je svetlost više nego spremna da uđe u sve naše aktivnosti i u svaku sekundu našeg postojanja. Ako prihvatimo svetlost, ako iskreno plačemo da imamo svetlost u svim našim aktivnostima u svakom trenutku našeg postojanja, onda neće biti ni traga samozavaravanju u nama.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Nebeski život zaljubljenika u Boga na zemlji", deo I