kako napredovati brže


Pitanje: Kako da najbrže napredujem?

Šri Činmoj: Najpre se moli za zahvalnost. Moli se Svevišnjem za zahvalnost i ponudi zahvalnost Svevišnjem. To je prva lekcija. Na svetu postoje milioni ljudi koji se ne mole i ne meditiraju, ali tebi je data inspiracija da se moliš Svevišnjem. Prirodno je da si zahvalan.
U nekim slučajevima, učenici osećaju da nisu iskreni, da nisu čisti. Ali, to samo odlaže njihov napredak. Kad misliš na iskrenost, misli na takav način da tvoj um ne dobije priliku da u prvi plan iznese neiskrenost. Kada se moliš da prevaziđeš svoju neiskrenost, to ne znači da na površinu moraju da izađu sva neiskrena dela koja si počinio juče. Prihvati pozitivan pristup. Reci: „Ja želim da budem iskren, ja želim da budem iskren“, i ponudi svoju iskrenost Svevišnjem. Nemoj da svesno misliš na neiskrenost ili da gajiš neiskrene misli. Ako se jave neiskrene misli dok se moliš za iskrenost, daćeš ih Svevišnjem. Drugim rečima, tvoja molitva za iskrenost treba da postane jedno sa svetlošću, pošto je sama molitva svetlost, i ta svetlost će ući u tebe u obliku iskrenosti. Molitva je kao magnet koji usisava svetlost, a ta svetlost će prosvetliti tvoju neiskrenost. Ali, ako svesno misliš na nečistotu i neiskrenost, čistota i iskrenost te nikada neće posetiti. Pa čak i ako dođu, one će biti potpuno izgubljene. Tvoja molitva za čistotu, tvoja molitva za iskrenost je dovoljna. Tvoja molitva donosi odozgo svetlost, a ta svetlost će ući u tvoj mračni vital i prosvetliti te.
 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 18