kakva je uloga posla

Pitanje: Kakvo mesto ima posao u duhovnom životu?
Šri Činmoj: Postoje neki duhovni Učitelji koji dozvoljavaju svojim učenicima da žive kao skitnice. Ovi učenici su kao paraziti: danas su ovde, sutra na nekom drugom mestu. Naša staza nije takva. Ja tražim od svojih učenika da rade ili da studiraju. Ako radite, ako pristojno zarađujete za skroman život i vodite normalan  život, biću vrlo srećan. Apsolutno je neophodno da vodite normalan život. Treba da osećate da je posao, ako ga radite posvećeno, molitva vašeg tela. Molitva tela je neophodna, apsolutno neophodna, da bi se udovoljilo Bogu. Kao što se srce moli, isto tako treba da se mole i um, vital i telo. Kad kažemo da telo treba da se moli, moramo znati da se ova molitva postiže samo pomoću nesebičnog služenja.

 

Izvor: Šri Činmoj, “Lađa služenja i Lađar-Ljubav”