otvoriti ili zatvoriti oči

Pitanje: Da li je bolje meditirati otvorenih ili zatvorenih očiju?

Šri Činmoj: Ljudi me često pitaju treba li da meditiraju otvorenih očiju. U devedeset od sto slučajeva, oni koji meditiraju zatvorenih očiju zaspe. Oni meditiraju pet minuta, a potom petnaest minuta borave u svetu sna. Tu nema dinamičke energije, već su tu samo lenjost, samozadovoljstvo i neka vrsta opuštajućeg, slatkog osećanja.

Kad tokom meditacije držite oči zatvorene i uđete u svet sna, možda ćete uživati u svakakvim fantazijama. Vaša bujna mašta može vas navesti da osećate da ulazite u više svetove. Ima mnogo načina na koje možete sebe navesti da verujete kako imate sjajnu meditaciju. Zato je najbolje da se meditira sa poluotvorenim i poluzatvorenim očima. Na taj način, vi ste koren drveta, a istovremeno ste i najviša grana. Onaj vaš deo koji ima poluotvorene oči je koren, koji predstavlja Majku Zemlju. Onaj vaš deo koji ima poluzatvorene oči je najviša grana, svet vizije, ili, da tako kažemo, Nebo. Vaša svest je na najvišem nivou, a takođe je i ovde na Zemlji i nastoji da preobrazi svet.

Kad meditirate sa poluotvorenim i poluzatvorenim očima, vi praktikujete takozvanu “lavlju meditaciju”. Dok uranjate duboko unutra, vi usmeravate svoju svesnu pažnju i na fizički i na podsvesni nivo. Dozivaju vas i fizički svet, sa svojom bukom i ometanjima, i podsvesni svet, svet sna, ali vi ih oba pobeđujete. Vi kažete: “Vidite, ja sam na oprezu. Ne možete me dovući na svoj teren”. Pošto su vam oči delimično otvorene, nećete pasti u san. Tako se suprotstavljate svetu podsvesti. Istovremeno, vi održavate vlast nad fizičkim nivoom, jer možete da vidite šta se događa oko vas.


Izvor: Šri Činmoj, “Meditacija”
 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 7