šta je joga

 

Pitanje: Šta se zapravo podrazumeva pod Jogom?
Šri Činmoj: Joga znači jedinstvo, jedinstvo sa Bogom. Joga nam kaže da u sebi imamo jednu božansku osobinu koja se zove težnja, a da Bog ima drugu božansku osobinu koja se zove Samilost. Joga je karika koja povezuje našu težnju sa Božijom Samilošću. Ali, moramo da razumemo šta Joga zaista podrazumeva. Na nesreću, na Zapadu mnogi misle da Joga predstavlja fizičke položaje i vežbe disanja. To je žalosna greška. Ti položaji i vežbe su samo uvodne i pripremne faze koje vode ka koncentraciji i meditaciji, koje nas jedino mogu dovesti do dubljeg, višeg i punijeg života.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Onostrano u nama"