zašto da se koncentrišemo na srce

 

Pitanje: Zašto da se koncentrišemo na srce a ne na um?

Šri Činmoj: Pre nego što se koncentrišeš na srce ili na bilo šta, samo pomisli na um na nekoliko minuta, umesto da dozvoliš da um razmišlja o nečemu drugom. Razdvoji sebe od uma i pogledaj um. Pogledaj šta je on uradio za tebe i da li si stvarno zadovoljan njegovim sposobnostima. Um ti je dao mnoge stvari, ali da li su ove stvari vredne u duhovnom životu ili ne? U običnom ljudskom životu um je od vrhunskog značaja. Bez njega ne bismo funkcionisali kako treba. Ali ako uđeš u duhovni život, videćeš da ti je um uglavnom davao informacije, a ne prosvetljenje. Postoji velika razlika između to dvoje. Ti čitaš knjige i razgovaraš s ljudima i tako stičeš informacije. Ali gde je tu prosvetljenje? Možeš pročitati stotine stranica ili razgovarati sa stotinama ljudi, ali nećeš dobiti prosvetljenje. Pa kad razmisliš šta ti je um dao, u isto vreme pomisli i na ono što ti najviše treba i videćeš da um nije ispunio tu tvoju potrebu. Pošto te je um razočarao, zašto bi se na njega koncentrisao?
Kad se jednom potpuno razočaraš ograničenim sposobnostima uma, moći ćeš da se koncentrišeš na srce. Dok god budeš imao ogromnu veru u um koji sve komplikuje i pravi zbrku, bićeš osuđen na razočaranje u svojoj meditaciji. Obični ljudi misle da je u komplikovanju mudrost. Ali duhovni ljudi znaju da je komplikovanje opasno. Bog je vrlo jednostavan, Svetlost je vrlo jednostavna. U jednostavnosti i iskrenosti, a ne u komplikovanosti, prebiva Istina. Komplikovanost nam ne može ništa dati. Sama komplikovanost je razaranje.
Ti znaš da postoji nešto što se zove duša. I gde je duša? Svetlost i svest duše prožimaju celo telo, ali postoji određeno mesto gde duša provodi najviše vremena, a to je srce. Ako želiš prosvetljenje, ako je prosvetljenje tvoj krajnji cilj, dobićeš prosvetljenje od duše koja je u srcu. Kad znaš šta želiš i gde da to nađeš, pametno je da tamo i pođeš. U suprotnom bi to bilo kao da ideš u gvožđaru po hranu. Ako se koncentrišeš na um, bićeš razočaran i demoralisan i nećeš dobiti ono što želiš jer si otišao na pogrešno mesto. Tvoja unutrašnja težnja ne dolazi iz uma. Ne! Ona dolazi direktno iz srca. Srce ti može dati sve. Težnja je prethodnica ostvarenja ili prosvetljenja. U težnji je seme ostvarenja. Težnja dolazi iz srca jer je prosvetljenje duše uvek tamo. Pošto želiš prosvetljenje i pošto ti ga može dati srce, a ne um, uvek bi trebalo da se koncentrišeš na srce.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Talasi plamenova", deo II