zašto meditirati svakog dana

Pitanje: Zašto treba da meditiramo svakog dana?

Šri Činmoj: To je jednostavno. Svakog dan jedeš, zato si još uvek živ na ovom svetu. Ne možeš da živiš od hrane koju si jeo juče. Isto tako, božanskom detetu u nama svakog dana je potrebna hrana. Svakog dana, moramo da nahranimo svoju dušu. Meditacija znači svesno hranjenje naše duše. Ako jedemo svakog dana, postajemo snažniji, jer se hranimo redovno. Isto tako, i kad meditiramo svakog dana, naša duša bude nahranjena. Onda ona dobije priliku da se bolje ispolji, da ispolji Božansko na zemlji. Zato je neophodna svakodnevna meditacija.

 

Izvor: Šri Činmoj, “Meditacija: bog govori, a ja slušam”