Dajte svoje neznanje Bogu

Sa svakim udahom, osetite da udišete Božje besmrtne osobine, a sa svakim izdahom, osetite da Bogu nudite svoje neznanje.

U ovom trenutku vi osećate da je neznanje vaš posed. Iako kažemo da je neznanje veoma loše, mi ne želimo da ga damo. Moramo, međutim, da znamo da neznanje nije naš stvarni posed; naš pravi posed su mir, svetlost i blaženstvo. Tokom vaše meditacije, ponudite Bogu svoje lažne posede i primite od Boga svoje prave posede. Zamolite Boga da On uzme ono što vi imate i ono što jeste, a da vam da ono što On ima i ono što On jeste. Ono što imate je težnja, unutrašnji vapaj da postanete božanski. Ono što jeste je neznanje. Zamolite Boga da uzme i vašu težnju i vaše neznanje i da vam da ono što On ima i ono što On jeste: Beskraj, Večnost i Besmrtnost.
 

 Izvor: "Meditacija", Šri Činmoj