18Pravi duhovni Učitelj će reći da on nije Guru; jedini istinski Guru je Svevišnji.

 

Ljudsko biće je vođa samo nekolicini ljudi. Možda će to biti stotinu ili hiljadu ljudi, ili možda milioni ljudi. Ali istinski Guru, jedini stvarni Guru, je Bog. Ako prihvatate neko ljudsko biće kao svog Gurua, to je samo zbog toga što je ono prosvetljenije od vas. Ako je Guru, ljudsko biće, iskren i prosvetljen, on prima svetlost direktno od Svevišnjeg. Njega bi trebalo smatrati višim delom tragaočevog bića, a ne nekom drugom osobom. Pošto naše fizičko biće oseća da je naš um superiorniji, ono sluša um. Na sličan način, ako tragalac oseća da osoba koju je on prihvatio kao svog Gurua poseduje više svetlosti mudrosti od njega, on sluša tu osobu, ne sa osećanjem odvojenosti, već isto kao što bi slušao viši deo sopstvenog bića.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

18Ako verujete u nekoga ili u nešto, trebalo bi da uvećavate svoju veru i da posvetite svoj život toj osobi ili tom idealu.

 

Ako imate veru u učitelja, trebalo bi da pokušate da je uvećate. Na zemlji ima mnogo učitelja. Ako imate veru u određenog učitelja, onda je on taj koga bi trebalo da sledite. Tada ne morate da tražite nikog drugog. Odsustvo sumnje je jedna stvar, ali vera, prava vera, je nešto drugo. Ima mnogo ljudi koji ne sumnjaju u sposobnost duhovnog Učitelja, ali takođe nemaju ni veru u njega. Oni ne sumnjaju u njegovu duhovnu visinu, ali to ne znači da imaju beskrajnu veru u ono što ih on savetuje da čine u njihovom poslovnom ili mentalnom životu. To su dve potpuno različite stvari. Ja možda ne sumnjam, ali mogu da gajim neutralna osećanja. Moja simpatija prema duhovnom Učitelju ne znači da ću otići i dotaći njegova stopala.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

18Ako o sebi razmišljate kao o malom mravu, a o Bogu kao ogromnom slonu, naravno da ćete reći: ”Kako ja mogu da imam takvu snagu, takve sposobnosti? Ja sam tako slab i beznačajan “.

 

Ali, ako o Bogu razmišljate kao o nekome ko je više nego željan da vam pruži ono što On ima, tada ćete osetiti: “Snaga koju taj slon poseduje je sva za mene kada za to dođe vreme i kada mi bude potrebna.” Kada budete uspostavili ovakvo osećanje, kada budete osetili da će vam vaš Otac pružiti sve što vam je potrebno, automatski ćete imati veru. Uvek se trudite da u duhovnom životu osetite da je vaše jedinstvo sa Bogom nešto krajnje slatko, čisto i ispunjujuće. Automatski ćete steći veru. Ako osećate: ”On je moj, a ja sam Njegov “, automatski ćete imati beskrajnu veru u sebe.

 

Produbite veru u sebe.
Ništa neće biti u stanju da vas uplaši
Ili oslabi.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

18Ako hoćete da verujete u sebe, prvo treba da osetite kakvu vrstu veze ste uspostavili sa svojim Unutrašnjim Pilotom.

 

Ako je to je veza između Oca i sina, ili Majke i sina, ili onoga koji voli i Voljenog, ako je to je veza dva najintimnija, apsolutno najbliža prijatelja, onda možete da očekujete sve od Njega. Ali, ako ne možete da uspostavite tu vrstu slatkog jedinstva između vas i Boga, kako ćete onda imati veru? Ako mislite: “On je veoma daleko; On je Gospod Svevišnji, a ja sam samo beznačajno stvorenje “, tu nema osećaja jedinstva.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

18Neophodno je da verujete da možete da ostvarite Boga.

 

Neophodno je da verujete da možete da posedujete beskrajnu Svetlost, Mir i Blaženstvo. Morate da verujete u svoju težnju, u svoju koncentraciju, meditaciju, kontemplaciju. Tek tada će cilj ostvarenja Boga i obogotvorenja ljudske prirode i zemaljske svesti postati vaš. Treba da znate da ste Božije dete, a ne Božiji sluga. Ako osećate da je Bog Gospodar, a vi Njegov sluga, kako ćete imati veru u sebe? Sluga će odmah reći: „Danas je on moj gospodar. Sutra će me možda izbaciti“. Sluga ne može da smatra imovinu ili sposobnost svog gospodara sopstvenim vlasništvom, ali dete može.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

18Skoro je nemoguće povratiti veru kada je jednom izgubimo.

 

Kada jednom izgubite veru u duhovnog Učitelja, u obično ljudsko biće ili čak u neku ideju, moraćete dugo, dugo da patite dok je ponovo ne steknete. Ali, ako izgubite veru u sebe, onda ste sve izgubili. Gori ste od prosjaka. Ako imate veru u sebe, na kraju ćete moći da postanete božanski. Ali, ako čak ni u sebe nemate veru, vaš slučaj je zaista beznadežan. Ako ne verujete u sebe na zemlji, beskorisno je da verujete u Boga, za koga većina smatra da je na Nebu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

18Ako budete mogli da u duhovnom životu svojim ograničenim sposobnostima zadovoljite vaše unutrašnje biće, vašeg Unutrašnjeg Pilota, vašeg duhovnog Učitelja, videćete da će vam predmet vašeg divljenja pružiti nešto što niste mogli ni da zamislite.

 

Težite makar nekoliko minuta tokom vaše rane jutarnje molitve ili meditacije. Vaš duhovni Učitelj ili Bog će odmah prizvati za vas mnogo toga: mir, svetlost, blaženstvo, radost i ushićenje. Bog vam nikada neće ostati dužan. Čim uvidi da ste redovni u svojoj meditaciji, da ste iskreni i ozbiljni i da ste svim srcem prihvatili takav pristup duhovnom životu, On vas obasipa Svojom beskrajnom Samilošću u vidu svetlosti, blaženstva i mira. Dajte Bogu ono što imate: vašu dečiju veru i unutrašnji plač.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 9