18Da biste pojednostavili svoj život, samo mislite o sebi kao da o četvorogodišnjem detetu.

 

Pokušajte da zamislite način na koji dete razmišlja o stvarnosti. Ako morate da razgovarate s nekim o takozvanom komplikovanom predmetu, vidite kako možete da ga pojednostavite.  Bez obzira s kim pričate, osetite da ste dete i da je ta druga osoba dete. Uvek nastojte da imate svest kao dete i da gledate baš svakog čoveka kao da je dete. Kada osobine deteta uđu u vaš  život, sve automatski postaje jednostavno.

 

 

Sreća znači
Jednostavnost
Života.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Dragulji sreće"

 

18Jednostavnost je naša prirodna, potpuna svest o stvarnosti.

 

Što jednostavniji možemo da postanemo, pre ćemo doći do našeg odredišta. Život jednostavnosti je život neprekidnog napredovanja. Upravo u jednostavnosti možemo najbrže da postignemo napredak, napredak  koji traje. Jednostavnost je jednostavna reč, ali svako zna koliko je teško postati jednostavan u životu. Kad čovek postane jednostavan u životnim aktivnostima, u životnim dostignućima i životnim uspesima, on oseća da je to njegovo samootkriće. A kad god postane komplikovan ili zamršen, čovek oseća da je samootkriće nedostižno. Jednostavno srce trči brzo, brže, najbrže prema cilju.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Dragulji sreće"

 

18Moć je neophodna u unutrašnjem životu. Svakog trenutka moramo da se snažimo božanskom, dinamičkom moći.

 

Ukoliko nemamo tu božansku, dinamičku moć u nama će sve vreme vladati mrak, neznanje i nesvesnost. Mrak će reći: ”Kuda si pošao? Dvadeset godina si sa mnom”. Neznanje će reći: ”Kuda si krenuo, kada si sa mnom već četrdeset godina?” Potom će svi ovi stari prijatelji doći i reći nam da nemamo pravo da ih napustimo. Međutim, ukoliko božanska moć, unutrašnja moć, izađe na površinu, videćemo da ovi takozvani prijatelji nisu prijatelji. Oni nas samo sputavaju i ne puštaju nas da se krećemo napred. Unutrašnja moć je od vrhunskog značaja, jer nam upravo ona govori da moramo da budemo veliki heroji, da moramo da otelotvorimo, otkrijemo, ispoljimo i ispunimo istinu. Ako u sebi nemate nesavladivo osećanje moći, lako možete ostati letargični i osećati da je nemoguće uteći neznanju. Uvek morate da budete kao božanski heroji i da osećate da je svrha vašeg života da izgradite palatu Istine.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Dragulji sreće"

 

18Kada se veoma duševno molite, treba da osetite da u duševnoj molitvi već postoji božanska moć.

 

Možda ćete reći da prizivate moć radi nekog posebnog cilja, pa osećate da molitva sama po sebi nije moć, ali to nije tačno. Molitva je vaša moć. A ona druga moć, koju možete prizvati odozgo, jeste Božija Moć. Vaša moć je molitva, a Božija Moć je Samilost. Kako najbolje možete prizvati Božiju Moć, koja će vam doći u vidu Samilosti? Najbolje možete prizvati Božiju Moć osećajući da je moć koju imate poput jednog novčića, dok Bog namerava da vam da sto takvih novčića. Isto tako, morate osetiti da vam je sam Bog dao i taj jedan novčić koji imate, moć vaše molitve. Ukoliko osećate da je onaj jedan novčić koji imate došao odozgo, svakako ćete osetiti zahvalnost. Tada će vam Bog dati sto novčića.

 

Snaga molitve je neprocenjiva;
Pokreće planine lako.
Slava molitve je neopisiva;
Čini čuda redovno.


Izvor: Šri Činmoj, "Dragulji sreće"

 

18Kad započnete duhovno putovanje, uvek nastojte da osećate da ste Božije dete.

 

Rano izjutra možete da duševno ponavljate: „Ja sam Božije dete, ja sam Božije dete, ja sam Božije dete”. Odmah ćete videti da će nestati sve što je mračno, nečisto i ružno u vama. Kasnije, tokom dana, kad neznanje dođe da vas dovodi u iskušenje, vi ćete osetiti: „Ja sam Božije dete. Kako mogu to da uradim? Ne mogu da uđem u neznanje”. Ponavljajući: „Ja sam Božije dete” steći ćete obilnu unutrašnju snagu i snagu volje.

 

 

Grešite kada mislite da
Dete u vama – vaša duša –
Nema moć.
Ona ima moć
Kakvu ne možete ni da zamislite.
Ona koristi moć
Jedino da bi zadovoljila Boga
Na Njegov sopstveni način.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Dragulji sreće"

 

18Moć koja dominira ne može da reši svetske probleme, dok  moć koja voli može.

 

Ona moć, koja oseća nedostatak i manjak sposobnosti ako nedostaje makar i jedan član svetske zajednice, može da reši svetske probleme. Moć koja objavljuje: ”Ujedinjeni u svetu srca stojimo; podeljeni u svetu uma, padamo”,  lako može da reši svetske probleme.

 

Moć srca je moć ljubavi,
Moć jedinstva.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Dragulji sreće"

 

18U jedinstvenoj porodici, jedan brat može da bude fizički jači od ostale braće. Drugi brat može biti mentalno jači, a treći duhovno jači. Ali to je sve u porodici, tako da snaga jednog brata pripada drugima.

 

Recimo da ste vi lekar, neko drugi je advokat, a neko treći političar. Političar ne treba da misli da je lekar beskoristan, a lekar ne bi trebalo da smatra da su političar ili advokat beskorisni. Svaki čovek ima svoje vlastito, posebno mesto u svetskoj porodici.


Izvor: Šri Činmoj, "Dragulji sreće"

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Koristeći kontakt formular, možete se prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 23