26Sačekaj sutra da misliš sutrašnje misli.

 

Sa duhovne tačke gledišta, svaka misao u našem umu nosi posebnu težinu. Svaka misao ima posebno značenje. Svi mi znamo šta je misao u našem običnom životu. Mi stvaramo misao. Mi pothranjujemo misao. Ne postoji niko ko ne zna kako da misli, to jest, da razmišlja na uobičajeni način. Ali, kada neko ko je razvio um prestane da razmišlja, kada nauči umeće zaustavljanja uma, on postiže neizmeran napredak u duhovnom životu. Kada neka misao uđe u um koji teži, to je kao da se suočavamo sa neprijateljem na bojnom polju. Što više čovek može da utiša um, to će pre ostvariti Cilj.

 

 

Bog te voli
Kada vidi tvoje srce
Preplavljeno tišinom.
Bog te voli
Kada vidi tvoj um
Ispražnjen od njegovog uobičajenog sadržaja:
Od šume smetenosti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

 

26Postoji jedan poraz koji nam donosi veći trijumf od pobede. Koji je to poraz? To je poraz koji naša duša nanosi egu.

 

Mi slabimo ego i konačno ga obuzdavamo tako što mislimo na Božiju sveprožimajuću Svest. Ova svest nije nešto što treba da postignemo. Ova svest je već u nama, samo treba da to svesno znamo. Pored toga, dok smo u meditaciji, treba da je razvijemo i prosvetlimo do beskonačnih razmera. I na naše veliko čuđenje, ego će biti pokopan.

 

 

 

O Gospode,
Podari mi sposobnost
Da volim Zvuk Tvoje Tišine
Beskrajno više nego što volim
Bilo šta drugo.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

 

 

26Srećan je onaj ko je prevazišao svaku sebičnost. Blagosloven je onaj ko vidi kako Bog izranja iz mora ega.

 

Obični ljudski ego daje nam osećaj odvojenog indetiteta, odvojenu svest. Bez sumnje, osećaj individualnosti i ličnog značaja je neophodan na određenom nivou ljudskog razvoja. Ali, ego odvaja našu individualnu svest od Univerzalne Svesti. Sama funkcija ega je da razdvaja. On ne može da bude zadovoljan time da istovremeno vidi dve stvari na istom nivou. On uvek oseća da jedna mora biti nadmoćnija od druge. Zato nas ego navodi da osećamo da smo svi odvojeni slabići, da nikad nećemo moći da imamo ili da budemo beskrajna Svest. Na kraju krajeva, ego je ograničenost. Ta ograničenost je neznanje, a neznanje je smrt. Zato se na kraju ego okončava u smrti.

 

 

Kao što bacaš druge stvari,
Odbaci spisak svojih žalbi.
Odbaci svoju samozvanu
Samovažnost.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 


 

 

 

26Dopusti drugima da uživaju u njihovoj površnoj nadmoći. Ti pokušaj da uživaš u čistoti zadovoljstva-jedinstva tvog srca.

 

Ponekad čovek, da bi dokazao svoju nadmoć, pokušava da svoju snagu ispoljava nasilno, agresivno. Želi da mu nadmoć pruži radost. Želi da dokaže svetu da je važan. Da bi pokazao koliko je uzvišen, ne bira način i ne muči ga savest. Bog mu, iz Svoje beskrajne dobrote, prilazi i kaže: „To je pogrešan izbor. Ne možeš dokazati svetu da si neuporediv, jedinstven. Ono što zapravo žudno želiš od svoje nadmoći je radost, bezgranična radost. Ali, bezgranična radost nikada neće biti tvoja osim ako ne znaš tajnu nad tajnama. A ta tajna je tvoje neodvojivo jedinstvo sa svakim ljudskim bićem na zemlji.“

 

 

Tvoje izrazito oslanjanje
Na lične sposobnosti
Biće propast
Tvog duhovnog života.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

26Da bi se videlo Onostrano, apsolutno je neophodno naše pouzdanje – naša bezuslovna vera u sebe. Treba da osećamo da smo Božija odabrana deca.

 

Da bismo ostvarili Boga duboko u sebi, svoj život treba da obnovimo i osvežimo svakog dana. Svakog dana rano ujutru uz pomoć zlatne nade treba da povratimo snagu našem spoljašnjem životu. Ova nada nije neki zaludni san; to je preteča božanstvenosti koja će se ispoljiti kroz našu spoljašnju prirodu. Ova naša dinamička božanska osobina, ova zlatna nada, je nešto što vidi Onostrano čak i dok je ono još uvek nedostižno daleko.

 

 

O srce, moje srce,
Imam samo jednu molitvu.
Neizostavno postani zastava nade
U mom životu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

 

 

26Veru je odabrao Bog Lično da rukovodi kampanjom za Božiju Pobedu.

 

Imati veru u Boga i imati veru u sebe je savršeni odgovor na sva pitanja. Ali, naša vera treba da bude nešto unutrašnje, nešto duboko u nama. To nije samo naše vitalno samopouzdanje. Ta vera je reka koja se uliva u more večno rastuće, večno prosvetljujuće stvarnosti.

 

 

 

 

 

Prkoseći sumnji,
Njegov um leti
Nebom Božijeg
Zadovoljstva-Blaženstva.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

 

 

26Naš Cilj je u nama. Da bismo stigli do tog Cilja, neophodno je da se priklonimo duhovnom životu.

 

U duhovnom životu nam je najpotrebnija svesnost ili svest. Bez toga je sve gola pustinja. Kada ulazimo u neko mračno mesto, uzimamo baterijsku lampu ili neku drugu svetiljku da bismo znali kuda da idemo. Ako želimo da doznamo nešto o našem neprosvetljenom životu, moramo da potražimo pomoć od svesti. Znamo da sunce obasjava svet. Ali na koji način smo toga svesni? Svesni smo toga uz pomoć naše svesti koja otkriva samu sebe. Funkcionisanje sunca ne otkriva samo sebe. Naša svest o suncu čini da osećamo da sunce obasjava svet. Naša svest je ono što sebe otkriva u svemu. A ta svest je beskrajno more blaženstva.

 

 

Budi hrabar
Kada se radi o tvom srcu.
Budi iskren
Kada se radi o tvom umu.
Videćeš koliko je lako
Živeti svoj život
U vrhunski boljoj svesti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Koristeći kontakt formular, možete se prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 16