62Onaj ko teži mora uvideti da unutrašnji glas nije dar, već dostignuće. Što duševnije stremi za njim, to pre će ga nepogrešivo steći.

 

Unutrašnji glas je istovremeno čovekov neumorni vodič i njegov pravi prijatelj. Ako čovek zaroni duboko unutra, unutrašnji glas će mu reći šta da uradi. Ako zaroni dublje, unutrašnji glas će mu reći kako da to uradi. Ako zaroni još dublje, unutrašnji glas će mu podariti sposobnost. Ako zaroni dublje i od toga, unutrašnji glas će ga uveriti da radi baš ono što treba i kako treba.

 

 

Moj Gospode Svevišnji,
Da li bi bio ljubazan da donosiš
Sve važne odluke u mom životu?
Uvek ću Te pitati
Iznutra i spolja
Šta treba da radim.
Moj Gospode,
Donesi sve odluke
U mom životu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

62Volim da razgovaram sa Bogom. On je tako očaravajući sagovornik, a ja sam očarani slušalac.

 

Ne može biti ni važnijeg izbora ni uzvišenije nagrade nego da poslušamo unutrašnji glas. Ako samovoljno odbijemo da poslušamo unutrašnji glas, naši tobožnji dobici dovešće nas do neminovnog gubitka. Ako duševno poslušamo unutrašnji glas, naši istinski dobici ne samo da će nas zaštiti od pretećeg uništenja, nego će iznenađujuće ubrzati naše ostvarenje transcendentalne Istine.

 

 

 

Da bih požnjeo bogatu žetvu
Težnje mog srca,
Poslušaću
Tišinom preplavljene šapate
Mog Unutrašnjeg Pilota.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

62Ako je tvoj um odlučan da preobrazi tvoj život, onda će tvoj biti svet-dom mira.

 

Prema nekima, ljudski život je samo okrutna, beznačajna i beznadežna reč od tri slova: rad. Hteo bih da kažem da se oni varaju. Oni vole rad; a mrze osećaj napora, teret napora. Napor i služenje savršeno se slažu. Na kraju krajeva, kome služimo? Bogu. Zaista, Božije je odabrano dete i Božiji miljenik onaj i samo onaj ko radi da ugodi Bogu. A ugađajući Bogu, on ostvaruje i ispunjava sebe. Tada on kaže svetu da je ljudski život božanski značajna reč od šest slova: radost.

 

 

 

Za čoveka koji ne teži,
Rad je kazna,
Rad je mučenje.
Za čoveka koji teži,
Rad je blagoslov,
Rad je radost.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

62Radi duševno. Gle, nećeš moći da vidiš nikakvu razliku između Neba i zemlje.

 

Duhovna osoba je našla svoj posao. Njen posao je nesebično služenje. Njen posao je posvećeno delovanje. Zaista, njoj nisu potrebni nikakvi drugi blagoslovi. Njeno delovanje je božansko prihvatanje zemaljskog postojanja. A za to su joj potrebni savršeno telo, snažan um, duševno srce i vrhunski nadahnut život unutrašnje prijemčivosti i spoljašnje sposobnosti. Delovanje je ulazak na bojno polje života. Delovanje je pobeda nad neizrecivim jadima i bezbrojnim ograničenjima života. Delovanje je probražavanje proždirućih nesavršenstava života u blistavo savršenstvo. Delovanje je nešto beskrajno dublje i više nego čisto preživljavanje na fizičkom planu. Delovanje je vrhunska tajna koja nam omogućuje da uđemo u Život Večni.

 

 

Ne postoji
Beznačajan posao.
Zato sve moramo da radimo
Sa ljubavlju u svom srcu
I poštovanjem u svom životu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

62Treba da budemo mudri. Svaki trenutak možemo da iskoristimo u božanske svrhe. Svaki trenutak možemo da iskoristimo za obavljanje naše duševne dužnosti.

 

Dužnost je tegobna, dosadna i jednolična naprosto zato što je obavljamo svojim egom, gordošću i taštinom. Dužnost je prijatna, ohrabrujuća i nadahnjujuća kada je obavljamo Boga radi. Potrebno je da promenimo svoj odnos prema dužnosti. Ako radimo Boga radi, onda tu ne postoji dužnost. Sve je radost. Sve je lepota. Svaki rad treba da se obavi i položi pred Stopala Boga. Dužnost radi Boga je vrhunska dužnost.

 

 

Voli svoju porodicu mnogo.
To je tvoja velika dužnost.
Voli ljudski rod još više.
To je tvoja veća dužnost.
Voli Boga najviše.
To je tvoja najveća dužnost,
Vrhunska dužnost.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

62Prava sreća je u davanju sebe Svevišnjem u sebi – jedino tu i nigde više.

 

Zbog čega radimo? Radimo da bismo izdržavali sebe, da bismo izdržavali svoje drage. Možemo da radimo i da bismo telo održali u savršenoj kondiciji. Onaj ko ima iskrenu težnju smatra rad istinskim blagoslovom. Za njega rad nije ništa drugo nego posvećeno služenje. On je otkrio istinu da će davanjem rezultata onoga što kaže, uradi i pomisli biti u stanju da ostvari Boga. On radi zbog Boga. On živi radi Boga. On ostvaruje Božansko zarad Boga.

 

 

 

Ne budi zainteresovan
Da primiš počast od Boga.
Jedino budi zainteresovan
Da služiš Bogu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

62Kao što je cvet blagosloven mirisom i lepotom, isto je tako i svako ljudsko biće blagosloveno unutrašnjom čistotom i božanstvenošću.

 

Duboko u nama božanstvenost žudi da izbije na površinu. Tu su božanski vojnici naša jednostavnost, iskrenost, čistota, poniznost i osećaj jedinstva. Ovi vojnici su više nego spremni i jedva čekaju da se bore sa strahom, sumnjom, strepnjom i brigom. Nažalost, ne poistovećujemo se svesno sa ovim vojnicima. Svesno ili nesvesno mi se poistovećujemo sa nebožanskim vojnicima, te je stoga svetski mir još uvek nedostižan. Svetski mir je moguće postići, pokazati, ponuditi i ispoljiti na Zemlji kada božanska moć ljubavi zameni nebožansku ljubav prema moći.

 

 

Sprijatelji se sa novim unutrašnjim prijateljima:
Čistota, poniznost i božanstvenost
Čekaju na tvoj poziv.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Koristeći kontakt formular, možete se prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 34