69Svi vole da krive nekog drugog. Ali, ko je taj drugi ako ne deo neostvarenog univerzalnog Sopstva?

 

Možda osećate da su na ovom svetu neki ljudi veoma loši. Ali, time što osećate da je neko veoma loš ili mrzeći tu osobu – dobijate li bilo šta? Ta osoba nije dobila ništa od vaše mržnje. A šta ste vi učinili? Mrzeći tu osobu, izgubili ste nešto veoma slatko u samom sebi. Reći ćete da je ta osoba veoma loša i da morate da učinite nešto. Mržnja, međutim, nije pravo sredstvo. Ako hoćete da upotrebite pravo oružje, najefikasnije oružje je ljubav.

 

 

Jedino snaga ljubavi
Prosvetljuje
Nadmenost ega –
I ništa drugo.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Doziva nas novi dan"

 

69Ne možete da procenjujete greške drugih ukoliko niste savladali veštinu procenjivanja svojih sopstvenih bezbrojnih grešaka.

 

Mir ćemo steći tek kada potpuno prestanemo da nalazimo mane drugima. Kad zapažamo tuđe greške, mi ulazimo u njihove nesavršenosti. To nam ni najmanje ne pomaže. Za divno čudo, što dublje zaranjamo, to nam jasnije postaje da su nesavršenosti drugih naše sopstvene nesavršenosti, ali u drugim telima i umovima.

 

 

 

Kad loše govorite o drugima,
Već ste otkrili
Spoljašnjem svetu
Svoje sopstvene unutrašnje slabosti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Doziva nas novi dan"

 

69Ljudska ljubav cveta sa trnjem. Božanska ljubav cveta sa zorom koja večno sviće.

 

Da bismo videli božansko u drugima, nephodno je da volimo. Gde ima mnogo ljubavi, ima malo mana. Ako zaista volimo druge, onda nam je teško da im nalazimo mane. Njihove mane izgledaju nam zanemarljive, jer ljubav znači jedinstvo. To jedinstvo potiče od našeg svesnog prihvatanja njihove stvarnosti kao sasvim naše.

 

 

 

Neophodno je da volimo
Ne samo ono što ne vidimo,
Već i ono što ne možemo ni da osetimo
Da bismo mogli da pevamo pesmu
Prevazilaženja sebe.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Doziva nas novi dan"

 

 

Izvor: Šri Činmoj, "Dragulji sreće"

69Strah mrzi. Ljubav oprašta. Mudrost zaboravlja.

 

Mržnja je naličje  ljubavi. Vi mrzite nekog koga biste uistinu hteli da volite, ali koga ne možete da volite. Možda vas on sam sprečava. Mržnja je prerušeni oblik ljubavi. Vi možete da mrzite jedino onoga koga možete da volite, jer da ste zaista ravnodušni, ne biste imali dovoljno energije čak ni da ga mrzite. Mržnja je osujećenje ili blokada normalne ljubavi koja slobodno teče.

 

 

 

Umesto da nalazite razloge
Zašto ne možete da volite svet,
Pokušajte da nađete razlog
Zašto bi trebalo i zašto bi morali
Da volite svet.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Doziva nas novi dan"

 

69Ako vam nedostaje srce jedinstva, kao vaš život može biti ispunjen toliko da budete zadovoljni?

 

U svakom trenutku mi pred sobom vidimo neku prepreku između jednog ljudskog bića i drugog – čvrsti zid između ljudi. Mi ne možemo da komuniciramo na pravi način, od sveg srca i duševno. Zašto? Zato što nam nedostaje ljubav. Ljubav je naše nerazdvojno jedinstvo sa ostatkom sveta, sa čitavom tvorevinom. Mi možemo da srušimo taj čvrsti zid snagom svoje ljubavi.

 

 

 

Voli,
Voli svet.
U suprotnom, bićeš prisiljen
Da nosiš najteži teret:
Svoje sopstveno gorko ja.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Doziva nas novi dan"

 

69Dok pokazujete svoje najveće talente svetu, ne zaboravite da ponudite i svoju slatkoću, naklonost i ljubav.

 

Ako nekom damo nešto, pa potom očekujemo nešto zauzvrat zato što osećamo da je ta osoba obavezna da nam uzvrati – to je ljudska ljubav. Ali, ako smo u stanju da nešto učinimo bezuslovno, to je božanska ljubav. U božanskoj ljubavi mi dajemo da bismo davali, a osećamo da je stvar drugih da li će nam nečim uzvratiti ili ne. To je bezuslovna ljubav; to je božanska ljubav.

 

 

 

Da bi se preobrazila ljudska ljubav
U božansku ljubav,
Vrhunski je važno imati
Ponizno srce.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Doziva nas novi dan"

 

69Neka moj um bude lep kao jutarnji izlazak Sunca. Neka moje srce bude lepo kao večernji zalazak Sunca.

 

Istinski mir i sreća se ne mogu razdvojiti. Ali, moramo da znamo da se mir mora uspostaviti na svim nivoima našeg bića. Mi smo možda uspostavili mir u našem srcu, ali ne i u umu. Ako nemamo mir uma, kako možemo biti srećni? Ako jedan deo našeg bića ostane bez mira, onda će sreća ostati nedostižna. Istinski mir će nam sigurno doneti sreću. Nema sumnje da ćemo biti srećni ako je čitavo naše biće u miru.

 

 

Videti
Lice ljubavi
Znači osetiti
Srce mira.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Doziva nas novi dan"