3Božija Milost može da izbriše i izbrisaće prošlost samo ako ste spremni da se suočite sa činjenicama svog sadašnjeg života i prevaziđete ih.

 

Kad radimo nešto pogrešno, ako znamo da postoji neko ko ima bezgraničnu Milost, bezgranično Saosećanje, onda pođimo Njemu da nas izbavi. Ali mi takođe moramo da svesno razumemo da ne treba da činimo pogrešne stvari zato što će nas pozvati na odgovornost zakon karme, zakon uzroka i posledice. Ako stalno radimo loše stvari, kako onda možemo da očekujemo bolji život, ispunjeniji život? Ne. Za njega moramo da platimo. U svakom trenutku nam Bog daje priliku ili da uradimo ispravnu stvar, ili, ako se sprijateljimo sa neznanjem, da uradimo pogrešnu stvar. Dakle, to zavisi od nas. Ako uradimo pravu stvar, naravno da ćemo u svom životu imati Božiju svetlost, mir, blaženstvo, sklad i savršenstvo. A ako uradimo pogrešnu stvar, moramo da platimo kaznu koju odredi zakon karme.

 

Nijedno iskustvo nije besplatno
U spoljašnjem svetu.
Nijedno ostvarenje nije besplatno
U unutrašnjem svetu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

3Ako stalno gajimo dobre misli, božanske misli, čiste misli, negativne sile ne mogu ostati sa nama.

 

Svakoga dana, rano ujutru, bar pet minuta treba da uvežbavamo našu pozitivnu misao, pozitivnu volju, pozitivnu silu. Šta podrazumevamo pod pozitivnom silom? Podrazumevamo da Istina postoji u nama i da se ostvaruje. Potom nastojimo da osetimo da je ta Istina već otelotvorena. Na kraju, nastojimo da osetimo da Istina treba da se otkrije i ispolji pomoću nas. Tada ne može biti nikakve negativne sile da nas uznemirava ili nam uništava težnju. Veoma često mi dopuštamo negativnim silama da nas napadaju. Ako im ne pružimo priliku, negativne sile moraće da ostanu na hiljade milja daleko od nas.

 

 

Samo više voli viši život.
Niži život
Automatski će te izbegavati.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

3Meditiraj, meditiraj, meditiraj! Obrati više pažnje na svoju meditaciju. Provodi više vremena u meditaciji. Meditiraj duševno, molitveno i posvećeno.

 

U ovom svetu sve što činimo, činimo zato što to volimo. Činimo stvari za ljudska bića, za naše rođake, našu decu, jer ih volimo. Stičemo sposobnosti jer imamo jako interesovanje za njih. Ako osećamo da imamo pravu ljubav prema meditaciji, lako možemo da meditiramo. U sebi moramo da razvijemo ljubav prema meditaciji. Meditacija nije objekat. Meditacija je subjekat. Uživamo da proučavamo istoriju jer volimo da znamo o velikim događajima u svetu i važnim ličnostima u istoriji. Slično tome, ako imamo pravu ljubav prema Bogu, uradićemo ono što je neophodno da se On voli. Počećemo da meditiramo.

 

Samo brzi podsetnik da meditiraš.
Meditiraj duševno;
Pobedićeš noć neznanja
Lako.
Samo brzi podsetnik da meditiraš.
Meditiraj bezuslovno,
Steći ćeš Gospoda Svevišnjeg
Trajno.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

3Misli na druge. Tvoje srce biće zadovoljno tobom. Oslobodi druge svog stiska. Tvoj Bog biće zadovoljan tobom.

 

Kako možemo imati nevezanost? Uz pomoć težnje. Nevezanost ne znači sasvim prekinuti sve odnose. Nevezanost je pravilno razumevanje istine na njenom sopstvenom nivou. A u nevezanosti ćemo videti da smo jedno sa čovečanstvom na osnovu našeg unutrašnjeg života. Reč nevezanost pogrešno razumemo i pribojavamo je se jer osećamo da nešto prekidamo. Ne, ne prekidamo. Mi se zapravo na pravi način, našim prosvetljujućim i ispunjujućim dušama, povezujemo sa drugim ljudima u unutrašnjem svetu. To činimo težnjom. Što više težimo, to šira postaje naša vizija. A ta vizija je naša prava stvarnost.

 

Stisak vezanosti može da me zadovolji
Na jednu prolaznu sekundu,
Ali
Vladavina nevezanosti
Sasvim sigurno i lako može da me zadovolji
Za čitav život.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

3U slučaju da niste primetili, postoji neizbežna veza između ljudskog života želje i neprestane noći nezadovoljstva.

 

Bez obzira koliko ste čvrsto utemeljeni u duhovnom životu, videćete da u vezanosti postoji samo nezadovoljstvo. U vezanosti, ako vam se želje ne ispune, odmah dolazi do nezadovoljstva. U duhovnom životu, moramo da završimo sa svim vezanostima. Biti oslobođen od vezanosti ne znači da treba da budete hladni, uzdržani i nesrdačni prema svakome. Vezanost treba da bude preobražena u pravilno razumevanje sebe i drugih. Vezanost nije pravo jedinstvo. Vezanost često postoji samo na trenutak, a onda – daleko od očiju, daleko od srca. Pravo jedinstvo sa ljudskim bićima je najvažnije. U jedinstvu nikada nismo nezadovoljni jer jedinstvo podrazumeva najsnažnije unutrašnje razumevanje, a to razumevanje je prosvetljenje.

 

Ako iskreno želiš da se oslobodiš
Džungle vezanosti,
Druži se sa tragaocima
Koji imaju više vere u Boga
I više ljubavi prema Bogu
Nego što imaš ti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

3Prikrivaj svoju nervozu, na kraju ćeš umreti. Obelodani svoju nervozu, na kraju ćeš biti pobednik.

 

Ceo svet je obuzet nemirom i nervozom. Sam cilj praktikovanja joge je steći mir, mir uma. Kada se stekne mir uma, automatski se stiče i nepobediva unutrašnja snaga. Kako nervoza može da uđe u neku osobu kada je ona prepuna unutrašnje snage? Tu ne može biti nemira ni nervoze. Nervoza se javlja kada odvojite jedan deo od celine. Strah se javlja kada nešto odvojite od celine. Bog je celina. Bog je Apsolut. Kada praktikujete jogu, dotičete Apsolut i ulazite u Apsolut; ne ostajete odvojeni deo celine. Kada uđete u Apsolut, tu je sve snaga, sve je moć; tu nema straha. U jogi možete da izlečite svu nervozu, sav nemir i svu nesavršenost.

 

Reci svom sumnjajućem umu: „Ne!“
Reci svom volećem srcu: „Da!“
Bićeš oslobođen
Od nervozne napetosti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

3Volite Boga, jedino Boga, bezrezervno – ako je moguće, bezuslovno.

 

Volite. Koga volite? Volite Svevišnjeg u svakom pojedincu. Kada volite svoje telo, vi sputavate sebe. Kada volite dušu, oslobađate sebe. Ono što volite u svakom  - to je duša u pojedincu, to je Svevišnji u svakom ljudskom biću. Ništa ne može biti veće od ljubavi. Bog je veliki samo zato što je On beskonačna ljubav. Ako neko želi da definiše Boga, može Ga definisati na milione načina; ali hteo bih da vam kažem da nijedna definicija Boga ne može biti podesnija od tvrdnje: „Bog je sav ljubav.“ Ako nam se u umu pojavi strah kada kažemo „Bog“, onda smo na milione i milijarde milja daleko od Boga. Kada ponavljamo ime Boga, ako ljubav dolazi u prvi plan, tada su naše molitve, naša koncentracija, naša meditacija i naša kontemplacija iskreni.

 

Samo voli Boga malo više;
Samo misli na sebe malo manje.
Gle čuda,
Svi tvoji neizmerni problemi su rešeni.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Koristeći kontakt formular, možete se prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 49