13Ako sebe posvetiš nečemu ili nekome, pre ili kasnije ćeš postići uspeh u onome čemu težiš.

 

Sebe morate stalno da pitate samo jedno: da li želite Boga ili želite neznanje? I jedno i drugo je u svakom trenutku pred vama i morate da izaberete. Vi znate i svi znaju da niko ne može da služi dva gospodara. Stoga, kada ova dva gospodara stoje pred vama, odmah morate da odlučite kojeg od njih želite. Ako odaberete Boga, morate da Mu priđete i uđete u Njega. A svaki put kada uvidite da ste izašli iz božanske svesti, morate ponovo da uđete u nju. Ako budete mogli da sa verom iznova uđete u Božiju Svest svaki put kada iz nje izađete, vremenom ćete doći do tačke kada više nećete izlaziti iz nje i više nećete ulaziti u neznanje. Doći će dan kada će vaš svesni izbor Boga biti trajan i vi ćete se zauvek potpuno stopiti sa Bogom.

 

Nemoj da misliš
Da ti to ne možeš.
Samo pomisli da će Bog
Svakako to da učini
U tebi, za tebe.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

13Šta je, na kraju krajeva, to što detetu daje njegovu privlačnost i lepotu? Zar to nije sjaj duše? Kako taj uticaj bledi i konačno se izgubi, dete postaje tmuran i oprezan odrasli čovek.

 

Uvek se potrudi da osetiš da si Božije dete. Rano ujutru možeš duševno da ponavljaš: „Ja sam Božije dete, ja sam Božije dete, ja sam Božije dete.“ Odmah ćeš videti da će otići sve ono što je u tebi tamno, nečisto i ružno. Kasnije u toku dana, kada neznanje dođe da te iskušava, osetićeš: „Ja sam Božije dete. Kako mogu to da radim? Ne mogu da ulazim u neznanje“. Ponavljajući: „Ja sam Božije dete“, steći ćeš obilje unutrašnje snage i jaku volju.

 

 

Moj Gospode Svevišnji,
Kako da izbegnem
Da Te nesvesno ne poslušam?
„Dete Moje,
Ako imaš stalnu žudnju
Da Me zadovoljiš na Moj sopstveni način,
Automatski će
Nesvesna neposlušnost
Nestati“.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

13Svakog dana kada se duševno molite i meditirate, spremni ste da snažno proširite miris jedinstva svog srca.

 

Najbolji način da nekoga uverite u postojanje Boga je da pokušate da u sopstvenom životu ispoljite Njegovu Božanstvenost. Ako je druga osoba makar malo iskrena ili prijemčiva, videće da imate nešto što njoj nedostaje. Takođe će osetiti da vaše osobine, svetlost i mir, potiču iz nekog drugog izvora. Ona zna da vi vodite duhovni život. Zna da verujete u Boga. Videće i osetiti da ste dobili unutrašnji mir, staloženost, svetlost i radost. Ako je iskrena, to je jedini dokaz koji joj je potreban. Njeno unutrašnje opažanje bolje, više svesti u vama je jedino što će je uveriti. To će je uveriti više nego hiljade reči.

 

 

Svaka duša je Božiji
Direktni predstavnik na zemlji.
Prema tome,
Ima odobrenje da upotrebi
Svoje Bogomdano dostojanstvo.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

13Šta se podrazumeva pod duhovnim savršenstvom? To je stalna sposobnost da se živi u Bogu i da se On otkriva u svakom pokretu.

 

Jedini način na koji možete da pokažete da Bog postoji nekome ko ne veruje u postojanje Boga jeste sopstvenim unutrašnjim mirom, unutrašnjom svetlošću i unutrašnjom radošću. Možete da pokažete Svevišnjeg na bilo koji od beskonačnih aspekata ili beskonačnih načina na koje se On ispoljava. Pošto je Svevišnji beskonačna radost, mir, svetlost, blaženstvo i moć, možete Ga obelodaniti otelovljujući te osobine. Sam vaš izgled, samo vaše prisustvo, kada stanete pred tu osobu, može da učini da ona oseti postojanje Boga u vama.

 

Videti
Lice ljubavi
Znači osetiti
Srce mira.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

13Koristi svoje srce i u svim ljudskim bićima videćeš Boga.

 

Bog se ne može odvojiti od našeg postojanja ili od naših nesavršenosti. Zar mislite da Bog nije u svim nesavršenostima koje vidimo u ovom svetu? Bog je svuda, ali se On ispoljava u različitim stepenima. Bog je u kradljivcu baš kao i u poštenom čoveku. On je prisutan i ima određeno iskustvo. Bog je u svemu. On je u najvišem, a On je takođe i u najnižem.

 

 

 

 

Danas
Sam rešio
Da pružim priliku
Nevoljenima.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

13Tu gde je vaše davanje, biće i vaše blaženstvo.

 

Postoje dve vrste davanja: zemaljsko davanje i nebesko davanje, materijalno davanje i duhovno davanje. Šta je materijalno davanje, svi znamo veoma dobro: mi dajemo novac ili materijalne stvari drugima. Ali, duhovno davanje je nešto drugo. U duhovnom davanju, mi dajemo mir, blaženstvo, unutrašnju moć i ostale božanske osobine. Nema sumnje da je duhovno davanje važnije od materijalnog davanja. Materijalno davanje ne zahteva previše koncentracije. Ako vam se ne sviđa nešto što imate, na primer neki komad nameštaja, onda možete da ga poklonite. Ali, ako hoćete da nekom podarite mir, onda morate da se dugo, dugo molite i meditirate kako biste ostvarili taj mir u sebi.

 

Kako da steknemo najveću radost?
Ne posedovanjem, već davanjem.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

13U životu težnje dve stvari su od vrhunskog značaja: snaga volje i molitva.

 

Sve zavisi od ciljeva koje postavite. Danas ćete možda želeti Bogoostvarenje, a sutra ćete se možda ponovo osetiti ojađeno kad pomislite da nećete moći da uživate u svetu ako ostvarite Boga. Rano ujutru možda plačete za mirom, svetlošću i blaženstvom u beskonačnoj meri. Kažete Bogu da ne možete da živite bez Njega. Ali, po podne možete da se potpuno otuđite od svoje težnje. Možda ćete osetiti da vam Bog, ako ga ostvarite, neće dopustiti da uživate u brojnim nesavršenostima, u vitalnom životu i svemu tome. Da li tada zaista želite Boga ili želite emocionalni život? U svakom trenutku težite, težite. U vašoj težnji neizostavno će kucnuti Božji Čas.

 

Izgleda da moj Gospod
Ima da radi samo jedno:
Da svakodnevno po čitav dan
Pojačava vapaj težnje mog srca.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Koristeći kontakt formular, možete se prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 23