5Meditacija je za svakoga, ali svako treba da zna koliko daleko želi da ide..

 

Neko može da uči u vrtiću. A opet, neko drugi može da ode dalje, u srednju školu, u višu školu i na fakultet, da magistrira ili da postane doktor nauka. Međutim, to je spoljašnje znanje. Meditacija nam daruje unutrašnju mudrost. Čovek može da se zadovolji mrvicom unutrašnje mudrosti. A opet, može da uvidi da će ga zadovoljiti jedino beskrajni mir, svetlost i blaženstvo. To zavisi od toga gde tragalac želi da se zaustavi. Baš kao što idemo u školu radi spoljašnjeg znanja, moramo da meditiramo da bismo stekli unutrašnju mudrost. Ako tragalac hoće da bude zadovoljan samo mrvom mira, svetlosti i blaženstva, to će i dobiti. A ako hoće da stekne beskrajni mir, svetlost i blaženstvo, onda će to i steći, pod uslovom da nastavi da meditira redovno, posvećeno, duševno, bezrezervno i bezuslovno.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Dragulji sreće"

 

5Prava mudrost potiče iz srca.

 

Mudrost srca postupa kao majka. Kada se majka bavi detetom, ona nikada sebe ne smatra superiornom. Ona se spušta na nivo deteta kako bi mogla da se pobrine o detetu i kako bi dete moglo da bude sa njom. Zamislimo da je neko pročitao deset hiljada knjiga, a vi ste pročitali samo jednu. Ko mari za deset hiljada knjiga? Knjiga do koje nam je zaista stalo jeste ona knjiga u kojoj piše: „voleti i biti voljen“ – a ta knjiga je ispisana na tabli našeg srca. Upravo tu knjigu vi imate, a imaju je i drugi. Vi dajete drugima knjigu vašeg srca, a oni vam daju svoju. To je sve što nam treba.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Dragulji sreće"

 

5Mudrost, a ne znanje, je naš stalni pomoćnik i stalni spasitelj.

 

Mudrost sviće kada prevaziđemo barijere ljudskog uma. Mudrost sviće kada pobedimo umom stvorenu brigu, uznemirenost, zluradost i ljubomoru. Ova mudrost sviće samo kada zaboravimo izlišne poruke nezdravog, kritičkog, ciničnog uma koji guši. Znanje nam kaže da je nešto ispravno, a da je nešto drugo pogrešno. Mudrost radi pravu stvar, a kloni se pogrešne stvari. Duhovnost otelotvoruje put znanja i cilj  mudrosti.

 

Vera nas budi da vidimo Istinu.
Mudrost nam pomaže da živimo Istinu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Dragulji sreće"

 

5Znanje i mudrost nisu ista stvar.

 

Znanje je nešto zemaljsko; nešto što primimo iz knjiga ili iz spoljašnjih života drugih ljudi. Znanje je u umu, od uma i za um – za proširenje uma. Ali mudrost potiče od našeg unutrašnjeg bića – od svetlosti naše duše. Dakle, mudrost je mnogo dublja od znanja. Neki ljudi imaju mudrost, ali možda ne postupaju u skladu sa njom. Ipak, pravu stvar će učiniti jedino ako i postupaju mudro. Kad osvane mudrost, to je kao kada se sunce probije kroz oblake.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Dragulji sreće"

 

5Pre dve hiljade godina, Spasitelj Hrist nam je dao vrhunski nauk: "Neka bude Volja Tvoja."

 

Bogu su ponuđeni milioni molitvi, ali nema bolje, nema veće ni plodonosnije molitve od ove. Ako volimo Boga, postajemo srećni. Ako služimo Bogu, postajemo još srećniji. Ako svoju ličnu volju predamo Bogu, postajemo najsrećniji. Ako je nešto Božija Volja, osetićemo neku vrstu unutrašnje radosti i zadovoljstva još i pre nego što počnemo da to radimo. Dok radimo, takođe ćemo osećati radost. Konačno, osetićemo da ćemo biti podjednako srećni i ako naše delo uspe i ako ne uspe. Mi smo obično srećni jedino ako postignemo uspeh i na kraju svog puta vidimo pobedu. Ali, ako budemo mogli da postanemo isto tako srećni, radosni i zadovoljni bilo da smo uspeli ili ne i ako budemo mogli da radosno da ponudimo rezultat svog delovanja Bogu, onda ćemo znati da je to što smo učinili Božija Volja.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Krila radosti"

 

5Ono što mi zovemo svojom radošću, Bog zove našim savršenstvom.

 

Svako ljudsko biće je došlo na svet sa porukom savršenstva. Svako ljudsko biće će jednog dana ostvariti najvišu Istinu. Svako ljudsko biće je predodređeno da bude ispunjeno. To je pravo po rođenju naše duše.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Krila radosti"

 

5Prava radost znači trenutno širenje. Ako iskusimo čistu radost, istog trenutka se naše srce širi.

 

Mi osećamo da letimo nebom božanske slobode. Čitav svet postaje naš, ne da bismo njime vladali, već kao proširenje naše svesti. Mi postajemo stvarnost i prostranstvo. Ako doživimo radost, možemo da osetimo da je Bog zadovoljan nama, jer je najveće Božije dostignuće naša radost. Kad smo nesrećni, jadni i potišteni, mi gajimo mnoge nebožanske, negativne sile. Ali, kad smo stvarno srećni, mi Bogu dajemo nešto zaista vredno. Kad od nas dobije takav dar, za Boga je to najdublje ispunjenje.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Krila radosti"

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Koristeći kontakt formular, možete se prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 65