28Savršeno savršenstvo se mora ispoljiti ovde na Zemlji, ali kako?

 

Svoje putovanje treba da započnemo sa inspiracijom. Trebalo bi da osećamo svakodnevno, u svim svojim aktivnostima, neophodnost inspiracije. Bez nje ne može da bude odgovarajućih dostignuća. Zatim, treba da odemo korak dalje: treba da osetimo neophodnost težnje. Treba da težimo da dostignemo Zlatno Sve, da ugledamo Zlatnu Obalu Onostranog. To je ono što očekujemo od težnje, uspinjućeg plamena u nama. Ali, čak ni težnja nije dovoljna. Treba da meditiramo. Težnja uključuje meditaciju. Kada meditiramo, treba da osetimo da ulazimo u Beskraj, Večnost i Besmrtnost. To nisu magloviti pojmovi, već naši istinski posedi. Naše pravo po rođenju je da, jednog dana, zadobijemo naše sopstvene božanske posede.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

28Da bismo spoznali Cilj, da bismo dosegnuli Cilj duboko u nama, moramo da obnovimo svoj život i da ga svakodnevno osvežavamo.

 

Svakoga dana, rano ujutru, moramo da oživimo svoj spoljašnji život zlatnom nadom. Ta nada nije puki san; ona je prethodnik božanskog koje će se ispoljiti kroz našu spoljašnju prirodu. Naša božanska dinamičnost vidi Onostrano još i dok je ono nedostižno daleko.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

28Gde je naš Cilj? On nije na plavom nebu, ni u prostranstvu okeana, ni u dalekim pustinjama - on je duboko u nama, u najvećim dubinama našeg srca.

 

Naše duhovno srce je beskrajno veće od sveta. Svet raste i teče unutar duhovnog srca. Ako možemo da osetimo da je naše težeće srce živi dah Svevišnjeg, onda ćemo sigurno osetiti da je naš željeni cilj unutra, a ne spolja.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

28Kada zaronimo duboko u sebe, vidimo da je onaj koji je odabrao Svevišnjeg pre toga već bio odabran od Svevišnjeg.

 

Bog je taj koji je odabrao svakog od nas pre nego što smo mi mogli i da sanjamo da ćemo odabrati Njega kao sasvim svog. Ali sada, kada smo svesni da nas je On prihvatio, ne moramo da se spotičemo, ne moramo da koračamo, ne moramo da marširamo; možemo da trčimo brzo, brže, najbrže, zato što je već sama naša svesnost beskrajna Božija Milost. Milioni ljudi čvrsto spavaju u svetu neznanja, dok smo mi dovoljno srećni da nas je Svevišnji Lično podigao. Rekao nam je: ”Ustanite, probudite se težite!” Mi smo ustali. Mi smo sada probuđeni. Mi sada težimo. Uspinjući plamen težnje duboko u nama penje se ka najvišem. Ustani, probudi se, teži! U svakom trenutku ćemo negovati ove tri reči koje vedre dušu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

28U spoljašnjem svetu, radosti uopšte nema. Ono što nazivamo radošću samo je jedan oblik uživanja.

 

Šta nam u spoljašnjem svetu pruža radost? Jedino ispunjavanje želje. Danas želim da imam jednu kuću, ali čim je steknem, želim da imam dve, a kada i njih steknem i dalje nisam zadovoljan. Svaki put kad u spoljašnjem životu zadovoljimo neku želju, mi postajemo žrtva još veće i destruktivnije, ili u još većoj meri sputavajuće želje. Željama nema kraja. Želja nas ispunjava na sekund, ali već u sledećem trenutku sa udesetostručenom snagom dolazi sledeća želja. Ali, kad steknemo radost, ona raste kao mirisni cvet, rascvetavajući se laticu po laticu. Nasuprot tome, uživanje vodi u neizbežno uništenje. Istinska radost nas održava; istinska radost nas oslobađa. Uživanje nas nemilosrdno ograničava.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Sreća"

 

 

 

28Kada u spoljašnjem životu razgovaramo sa ljudima i razmenjujemo ideje, mi stičemo neku vrstu radosti. Ali, to nije prava radost; to je samo jedna vrsta zadovoljstva.

 

Prava radost je nešto veoma snažno, duboko i ispunjujuće. Unutrašnja radost je uvek retka pojava, jer ljudi ne vape za unutrašnjom radošću u svom životu. Većina nas živi u svetu želje. Nemamo vremena da zađemo duboko u sebe. Od dvadeset i četiri sata svakog dana, mi osećamo da nemamo čak ni minut vremena da uđemo duboko u sebe da bismo stekli unutrašnju radost. Unutar nas je prostrano polje. Poput ratara, mi treba da izoremo to unutrašnje polje, a kada ga izoremo, treba da posejemo seme naše težnje, seme naše brige za unutrašnji život. Kada iskreno prihvatimo unutrašnji život, otprilike posle nekoliko meseci ili godinu dana, počećemo da stičemo pravu unutrašnju radost.

 

Da li ti je potrebna sreća?
Onda čini samo tri stvari:
Meditiraj redovno,
Smeši se duševno,
Voli neumorno.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Sreća"

 

28Tomas Karlajl je rekao: ”Pokušajte da budete pošteni. Ako postanete pošteni, budite sigurni da će na svetu biti jedna bitanga manje.“

 

Ako jedna osoba postane savršena, na Zemlji će biti jedna nesavršena osoba manje. Ako vrednujemo svoju unutrašnju snagu, i ako hoćemo da se oslobodimo svojih slabosti, ko može da nas spreči? Recimo da je jedna soba u mraku jer nema struje, dok druga soba ima svetla. Mi možemo da odemo u tu osvetljenu sobu. Ko može da nas spreči? Ko nas sprečava da odemo tamo? A sa druge strane, ako dovedemo električara u sobu koja je neosvetljena, za nekoliko minuta će u toj sobi biti svetla. Postoji svetlost, postoji beskrajna svetlost. U svemu što je Bog stvorio, čak i u tami, postoji svetlost. Ali, ako jedno pored drugog vidimo tamno nebo i blistavo sunce, zar nećemo poći suncu? Zar ćemo ići ka slabijoj svetlosti? Ako smo mudri, uvek ćemo ići na stranu koja je svetla, svetlija, najsvetlija. Nećemo ići na tamniju stranu. Zašto bismo išli tamo? Ako odemo u tamu, bićemo uništeni. Videli smo koja je strana najlepša i najmoćnija. Druga strana se može pretvarati da je najlepša, ali naše srce će nam reći koja je strana prava, koja je beskrajno jača i lepša. Uvek ćemo izabrati pravu snagu, a ta prava snaga je stalna, besana i neumorna ljubav prema Bogu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 5