1. januar

13Ako želite da pomažete ljudima svojim molitvama, neophodno je da prvo uradite nekoliko stvari. Najvažnija stvar je da se svakodnevno molite ili meditirate.

 

Ne možete stvarno da pomognete ljudima ako niste prethodno stekli unutrašnju sposobnost pomoću svojih molitvi i meditacija. Vaše molitve i meditacije su vaš unutrašnji rad. Kada radite ujutru moleći se i meditirajući, Bog vam daje vašu platu, vaše duhovno blago. A kada steknete novac, možete ga davati drugima. Vaše molitve mogu da pomognu drugim ljudima, ali treba da znate kako. Vi se molite Bogu, a ta druga osoba ima Boga u sebi. Kada se molite za njihovo dobro, vi ih direktno dodirujete; dodirujete Boga u njima. Vaše molitve idu Bogu, Izvoru.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"