1. oktobar

17Doći će vreme kada će svako ljudsko biće uživati u blistavom toku blaženstva jedinstva.

 

Mi sada imamo iskustvo konačnog. Nažalost, još nismo iskusili Beskonačno, Besmrtno i Večno. Samo zato što još uvek nismo osetili Beskonačno, mi osećamo da ono što je tome suprotno, konačno, predstavlja pakao. Ali, moramo da znamo da je sputanost koju doživljavamo svakog dana samo prolazna faza. To je kao jedan oblačan dan. Sunce ne sija nekoliko sati, ali se na kraju pojavi. Svaki pojedinac ima unutrašnje sunce. To unutrašnje sunce je sada prekriveno strahom, sumnjom, brigama, strepnjama, nesavršenostima i ograničenjima. Ipak, doći će dan kada ćemo biti u stanju da odagnamo te oblake i tada će unutrašnje sunce zasijati punim sjajem.

 

Da li želiš da sijaš?
Možeš lako da sijaš
Isto kao sunce
U svom davanju sebe
Bogu u čoveku.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"