10. novembar

25Duhovnost je čovekova svesna čežnja za Bogom.

 

Duhovnost nam kaže da će Boga, koji je nepojmljiv danas, sutra biti moguće shvatiti, a prekosutra će biti potpuno spoznat. Bog nam mora biti potreban zbog Njega samog. Bog može da nas ispuni na naš način, ali mi sami nećemo biti ispunjeni kada nas Bog zadovolji na naš način. Naše srce koje plače, naše srce koje teži, naše prosvetljujuće srce nikad neće biti zadovoljno ukoliko i sve dok ne zadovolji Boga na Božiji sopstveni način. Zato je naša spoznaja Boga radi samog Boga.

 

 

Ako je Bog ono što hoćeš,
Onda On nikad ne može doći na drugo mesto.
On će uvek biti prvi,
On će doći
Kao tvoj Prisni Prijatelj.
On će doći
Kao tvoj Vrhunski Savetnik,
On će doći
Kao tvoj Jedini Prijatelj.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 16