10. septembar

18Neki ljudi se plaše da meditiraju samo zato što je meditacija nova za njih.

 

Sve što je novo obično izaziva strah u nama. U pojedinim religioznim tradicijama, molitvi se daje mnogo veći značaj nego meditaciji. Neki osećaju da nisu lojalni sopstvenom religioznom opredeljenju ukoliko meditiraju umesto da se mole. Niko ne mora da se odrekne svoje religije da bi meditirao. Sama svrha meditacije je da ujedini, proširi, prosvetli i obesmrti našu svest. Kada meditiramo, mi ulazimo u sopstvenu Božanstvenost, koja ima beskonačnu Snagu. Kako možemo da se plašimo kada imamo slobodan pristup Božanskom, kada je naše celo postojanje, unutrašnje i spoljašnje, prepuno Božanske bezgranične i beskonačne Snage? To je nemoguće!

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"