11. april

101Nama je potrebna pomoć, nama je potreban blagoslov Svevišnjeg. Svevišnji želi da budemo slobodni od okova neznanja.

 

Onog dana kada se oslobodimo neznanja, Njegova Radost biće bezgranična. U ovom trenutku smo zaklonili božansko u sebi. Sa blagoslovima Svevišnjeg i uz vođstvo i staranje duhovnog Učitelja, kormilara broda našeg života, lako možemo da otkrijemo božansko u sebi. Istovremeno, možemo da preplivamo okean neznanja i da uđemo u okean Svetlosti. Kada uđemo u okean Svetlosti, ono što vidimo, osećamo i postajemo jeste pobeda. A čija je to pobeda? To je Pobeda Svevišnjeg.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"