11. avgust

33Ako neka ekipa pobedi, kapiten ili lider često prima pehar, ali i drugi igrači takođe osećaju ogromnu radost.

 

Oni osećaju da on prima nagradu za njihov uspeh. Kada lider primi neku nagradu, drugi članovi grupe bi odmah trebalo da osećaju da je to njihov uspeh, njihovo zajedničko dostignuće. Postoji samo jedno Biće, a to je beskonačno i sveprožimajuće “Ja”. Kada neki stanovnik univerzuma nešto postigne, vi možete lako i sa najvećim pravom da tvrdite da ste to postigli vi, samo ako možete se poistovetite sa Univerzalnom Svešću.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 10