11. oktobar

18Najbolji način da se razvije snaga volje jeste sjedinjenje sa Božijom Voljom.

 

Svakodnevno se dešavaju brojne neprijatne stvari u životu. Ako budete mogli da ih prihvatite sa vedrinom, moći ćete i da povećate svoju snagu volje. Isto tako, možete da povećate snagu volje ukoliko vas ne dotiču rezultati vaših dela. Ako se nešto dogodi, uvek nastojte da vidite pozitivnu stranu stvari.

 

 

 

Unutrašnju slobodu zadobijate
Kada se poistovetite
Sa nečim velikim.
Božija Volja je veća od najvećeg.
Božija Volja je beskrajna, kao okean.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Dragulji sreće"