12. avgust

33Nema sumnje da ćemo osećati nesigurnost sve dok ne budemo osećali živo prisustvo Boga, sve dok budemo osećali da smo odvojeni od Boga, našeg Izvora.

 

Ako možemo da osetimo da nas je Bog poslao na zemlju da bismo bili Njegovi instrumenti, nećemo biti nesigurni. Ako možemo da osetimo da je naš Izvor Svetlost i Blaženstvo, da ćemo se na kraju putovanja naše duše vratiti tom Izvoru, nećemo se osećati nesigurno.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"