12. decembar

18Svesno ispitivanje sebe je najpovoljniji početak Bogoostvarenja.

 

Bogoostvarenje podrazumeva otkrivanje sebe u najvišem smislu te reči. Čovek svesno ostvaruje svoje jedinstvo sa Bogom. Sve dok tragalac ostaje u neznanju, osećaće da je Bog neko ko ima beskrajnu moć, dok je on, tragalac, najnemoćnija osoba na svetu. Ali, onog trenutka kada ostvari Boga, dolazi do spoznaje da su on i Bog apsolutno jedno i u unutrašnjem i u spoljašnjem životu. Bogoostvarenje podrazumeva da se čovek poistoveti sa svojim apsolutno najvišim Sopstvom. Kada neko može da se poistoveti sa svojim najvišim Sopstvom i u toj svesti ostane zauvek, kada može da je otkrije i ispolji po sopstvenom nahođenju, to je Bogoostvarenje.

 

 

Postoje dve vrste odgovornosti.
Jedna je priprema
A druga je ostvarenje.
Priprema je tvoja odgovornost.
Ostvarenje je Božija odgovornost.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 10