13. avgust

33Mi možemo da osetimo da je naš izvor Bog jedino kada težimo, kada se molimo i meditiramo.

 

Ako to ne radimo, nema sumnje da ćemo osećati da je naš izvor nešto nepoznato i nespoznatljivo. Za nas je to nepoznato i nespoznatljivo - neznanje. Ali, tragalac koji se učvrstio na duhovnom putu oseća da će ovo što je danas nepoznato biti poznato sutra. Danas je njegov Bog nepoznat, ali se može spoznati. Sutra će biti nešto poznato. Prekosutra će njegov Bog ujedno biti Onaj koji zna i onaj koji je spoznat.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"