13. februar

28Ako počneš sa zorom težnje tvog srca, sasvim sigurno ćeš uživati u danu napretka tvog duševnog života.

 

Ljudsko biće koje ne teži misli da je njegov život u neznanju i uživanju jedini izvor njegovog zadovoljstva. Ali, za iskrene tragaoce, za one koji istinski vole Boga, blaženstvo je jedini izvor. Lepota je svetlost, a svetlost je blaženstvo. Ovo božansko blago možemo da sačuvamo jedino kada cenimo unutrašnju lepotu, divimo joj se i poštujemo je. Kada unutrašnja lepota dođe u prvi plan, svet tame će smesta biti preobražen u svet blistave svetlosti.

 

 

Ako možeš da uživaš
U duševnoj meditaciji svog srca
I plodonosnom delovanju tvog života,
Onda znaj i osećaj
Da je Bog veličanstveno ispunjen
U tebi i kroz tebe.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 14