13. novembar

25Iznutra snažno plači. Spolja se duševno smeši.

 

Mi iznosimo u prvi plan svoju zahvalnost pomoću našeg stalnog unutrašnjeg plača. Mi spolja plačemo kada su nam očajnički potrebni ime, slava, spoljašnje sposobnosti, napredak i slično. Ali, kada iznutra plačemo, treba da osetimo da plačemo samo da bismo udovoljili i ispunili Boga na Njegov način. Spoljašnji plač je za naše ispunjenje, na naš način. Unutrašnji plač je za Božije ispunjenje na Božiji način. Ako postoji stalni plač, to znači da se trudimo da udovoljimo Bogu, da zadovoljimo i ispunimo Boga na Božiji način. Ako plačemo iznutra, u sebi, onda se naša zahvalnost uvećava, jer je u unutrašnjem plaču dom zahvalnosti, a u domu zahvalnosti je Bog.

 

 

Manji od najmanjeg
Može biti spoljašnji hram
Gde svakog dana idem da obožavam mog Gospoda.
Ali, veći od najvećeg
Moj je unutrašnji hram
Gde svakog dana idem da se molim i meditiram
Sa plačem moje težnje i osmehom moje posvećenosti
Da bih postao drugi Bog.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 28