14. april

101Ako budemo koristili um, izgledaće nam da ništa nije tako teško i komplikovano kao duhovnost.

 

Ali ako zaista hoćemo da vodimo duhovan život, ništa ne može biti jednostavnije pod uslovom da koristimo svoje srce. Kada srce hoće da se poistoveti sa nekim ili sa nečim, ono se služi osećajem ljubavi i jedinstva. A kada um želi nešto da sagleda, on se trudi da odugovlači i razdvaja. Um nesvesno uživa u komplikovanim i zbunjujućim stvarima dok se srce raduje jednostavnim stvarima.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"