14. decembar

18Vi ste Božiji instrumenti. Ako verujete u sopstveni život, u život težnje, i ako imate veru u božansku Milost, onda možete da kažete da ćete videti Istinu, osetiti Istinu i postati Istina.

 

Vera prethodi ostvarenju. Kada konačno spoznate Istinu, videćete da su spoznaja i vera potpuno jedno. Vera vidi ono što će doći; vera postaje potpuno jedno sa onim što ćete ostvariti. Što dalje idete, to ćete jasnije moći da sagledate da vera krči put. Vaša vera u sebe, u vašeg duhovnog Učitelja, u Boga i u vaš život težnje je ono što ubrzava spoznaju. Šta je spoznaja? Spoznaja predstavlja spoznaju da niste konačni, da ste Beskonačni. U konačnom Beskonačnost svira svoju omiljenu melodiju. Kada Beskonačnost svira kroz konačnost i koristi je kao sopstveni instrument, i kada konačnost može da proglasi Beskonačnost svojom sopstvenom u oblasti ostvarenja i u oblasti ispoljavanja, tek tada se Bog Beskonačnost i Bog konačnost potpuno ispunjavaju jedan u drugom.

 

To je bio Božiji Plan,
Na samom početku vremena,
Da podari našoj duševnoj veri
Veličanstvenu pobedu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"