14. februar

28Savršenstvo je svesno poništenje čovekovog egocentričnog bića.

 

Kako to da čovek ne poznaje sebe, što bi trebalo da je najlakši od svih njegovih poduhvata? On ne poznaje sebe upravo zbog toga što se poistovećuje sa egom, a ne sa svojim pravim sopstvom. Šta ga nagoni da sebe poistovećuje sa prividnim sopstvom? To je neznanje. A šta mu govori da ego nije i nikada ne može da bude pravo sopstvo? To je njegovo traganje za sobom. Ono što vidi u najskrovitijim delovima svog srca je njegovo pravo sopstvo, njegov Bog. Vremenom ovo viđenje treba da se preobrazi u postajanje.

 

 

Zar ne vidiš?
Unutar tvog srca
Neko se stalno
Moli i meditira.
Zar ne osećaš?
Božanski Otkucaj Srca
Voljenog Svevišnjeg
Neprestano kuca u tebi.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 7