14. jul

71Ako osećate da posedujete sposobnost da nekoga inspirišete ili da nekome pomognete, iako u toj osobi ne vidite Božije Prisustvo, onda samo uvećavate svoj ego dozvoljavajući mu da vam govori kako vi imate više unutrašnjeg blaga od te osobe.

 

Moramo da budemo pažljivi kada koristimo izraz “pomoć”. Samo Unutrašnji Pilot može da nam pomogne, da nas vodi i da nas oblikuje.  Pravo služenje je davanje sa poniznošću. Kada služimo duševno, tada ne može da postoji ponos jer se ne osećamo superiorno; osećamo da služimo Svevišnjeg u drugima. Svako ljudsko biće ima i dobrih i loših osobina. Ako svoje dobre osobine ponudimo dobrim osobinama drugih, te osobine postaju izuzetno snažne. Tada je to kao da dvojica vuku konopac protiv neznanja; u tom slučaju, prirodno je da će božansko pobediti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 10