14. jun

28Buđenje je početak putovanja duše ka krajnjem Cilju.

 

U duhovnom životu koristimo termin “unutrašnje buđenje”. Unutrašnje buđenje mora stalno da bude hranjeno i negovano neprestanom težnjom. Ako želimo da bilo šta postignemo, neophodna je inspiracija. U duhovnom životu tu inspiraciju možemo dobiti čitanjem svetih knjiga koje su napisali pravi duhovni Učitelji. Ali, kada inspiracija odigra svoju ulogu, neophodno je da uđemo u svet težnje. Moramo da pokušamo da živimo mudrost iz knjiga.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"