14. novembar

6Ponekad nam je teško da razlikujemo voljnost od želje.

 

Kada smo voljni da nešto postignemo, mi uvek platimo cenu, ali kada samo želimo da nešto postignemo, mi veoma često ne platimo cenu:  jednostavno želimo. Tu nema svesnog napora, pa teško da možemo da očekujemo bilo kakav uspeh.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

 

 

Ako vaš um stvarno voli iskrenost,
Vaše srće će ubrzo postati
Gospodar vašeg života.   

 

Izvor: Šri Činmoj, "Dragulji sreće"