15. jul

71Ako hoćemo da naša posvećenost postane snažnija, moći ćemo da je ojačamo u ogromnoj meri ako imamo unutrašnju snagu, sposobnost ili volju da kažemo: “Volim Boga radi Boga. Postojim na zemlji da bih Njega zadovoljio na Njegov sopstveni Način”.

 

Ako je to naša želja, ako je to ono što hoćemo od života, onda će se automatski Božija nepopustljiva Zaštita, bezuslovna Brižnost i bezuslovna Samilost spustiti na nas. Tada će naša posvećenost Bogu ili nekom božanskom cilju sigurno postati mnogo snažnija.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"