16. februar

28Uvećavajte, uvek uvećavajte vapaj svoje težnje. Ako dozvolite težnji da opadne, to će biti vaša prava nesreća.

 

Naša težnja, naš uspinjući unutrašnji vapaj, ono je što nas vodi do Carstva Nebeskog. Carstvo Nebesko je nivo ispunjen mirom i blaženstvom. Osećamo ga kada boravimo duboko u sebi i kada prevazilazimo našu egocentričnu individualnu svest. Što se više uspinjemo izvan naše ograničene svesti, što brže ulazimo u našu najdublju, beskonačnu svest, to ćemo u sebi prisnije videti, osetiti i posedovati Carstvo Nebesko.

 

 

Vera je umeće viđenja
Bez gledanja.
Težnja je umeće postajanja
Bez oklevanja.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"